Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”

Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”

No 19. līdz 23.februārim Ilūkstes  PII,,Zvaniņš’’ tika atzīmēta Dzimtās valodas nedēļa ,,Pasaku un dzejas kamolītis’’. Tās ietvaros bija daudz dažādu aktivitāšu , kas ļāva katrai vecuma grupai izpausties plaši un aktīvi. Tematiskās pārrunas ,,Mana pasaka’’, kolāžu veidošana un izstāde ,,Kamolītis’’, radošo darbu veidošana un dzejolīša sacerēšana kopā ar vecākiem, savu grāmatiņu veidošana, Izteiksmīgas runas konkursu rīkošana grupas ietvaros un  izteiksmīgās runas pasākums ,,Skani mana valodiņa’’ iestādē.

 

Konkursā dalību ņēma 10 audzēkņi, kurus vērtēja pieredzes bagāta žūrija: PII vadītāja Inga Zviedrāne, iestādes vadītājas vietniece Vita Vanagele un Ilūkstes bērnu bibliotēkas bibliotekāre Skaidrīte Azarstarpe.

 

Konkursantus Amandu Orlovu, Elzu Ozoliņu, Jēkabu Kuzminu, Adelīnu Možeiko, Markusu Linardu ,Dārtu Fjodorovu, Gabrielu Žižinu, Maksimu Renkasu, Eniju Vizuli, Jevģēniju Šeršņovu un viņu atbalsta grupu: vecākus un grupas biedrus sagaidīja Taurenīte (Natālija Besprozvannaja) un Kode( Inese Sarbaja). Muzikālo noskaņu radīja Ilūkstes BJC pop-grupa ,,Varavīksne’’, skolotājas Onas Lapas vadībā.

 

Kamēr žūrija izvērtēja konkursa dalībnieku sniegumu, bērni skandēja un mācījās skaitāmpantus.

Visi tika sumināti, bet labākie bija Jevģēnija Šešņova, Adelīna Možeiko un Maksims Renkass.

 

Paldies vecākiem, skolotajām, Ilūkstes bērnu bibliotēkai, Ilūkstes BJC un PII vadībai par pasākuma atbalstīšanu un organizēšanu.

 

Ilūkstes PII ”Zvaniņš” logopēde I.Sarbaja.

 


Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas aktivitātes Ilūkstes PII “Zaniņš”

Skip to content