Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”

            21.februārī visā pasaulē svin Starptautiskās dzimtās valodas dienu. Šo svētku mērķis ir veicināt valodu un kultūru daudzveidību un daudzvalodību, kā arī veltīt īpašu uzmanību savas dzimtās valodas izpētei, apguvei un nozīmei ikdienas komunikācijā.

            Bērnudārzā šai dienai ik gadu tiek veltīta īpaša uzmanība, tāpēc svētki šogad tika svinēti veselas nedēļas garumā. Jāpiemin, ka bērnudārzā tradicionāli šajā laikā tika organizēts Izteiksmīgās runas konkurss, pieaicinot profesionālo žūriju no novada izglītības iestādēm.

Taču šogad, kā jau visi izglītības procesi, svētki notika savādāk, bet ne mazāk radoši, aktīvi un jautri. Veselas nedēļas garumā, no 22.līdz 26.februārim visos vecumposmos notika daudzveidīgas izglītojošas aktivitātes.

Paši mazākie klausījās latviešu tautas pasakas, iejūtās pasaku tēlos, gāja rotaļās, dziedāja līdzi dziesmas, kā arī noskatījās latviešu multiplikācijas filmas īpaši aprīkotajā bērnudārza “kinoteātrī”.

Vidējā vecuma grupu bērni, papildus latviešu tautas pasaku izpētei, nolēma sākt apgūt uzstāšanās prasmes. Bērni cītīgi mācījās izteiksmīgi skaitīt dzejoļus un uzstāties savas grupas biedru priekšā. Uztraukums un emocijas bija neaprakstāmas un saviļņojošas.

Savukārt vecāko un sagatavošanas grupu bērni ar pilnu atbildību un atdevi, pedagogu motivēti un atbalstīti, nolēma pievērsties gan dramatizējumiem pēc latviešu tautas pasaku motīviem, gan kā paši vecākie, atbalstot bērnudārza ikgadējo tradīciju, un, balstoties uz kompetenču izglītību, rīkoja grupas ietvaros Izteiksmīgās runas konkursu. Bērni paši izvēlējās tekstus dramatizējumam un konkursam, gatavoja atribūtus, dekorācijas, maskas, kostīmus, kā arī paši vērtēja labākos priekšnesumus.

Nedēļa izdevās īpaši notikumiem bagāta, ko varēja apliecināt arī vecāki, jo pedagogi visas aktivitātes aktīvi fotografēja un filmēja, par atmiņu vecākiem un bērniem.

Īpašu prieku bērniem sagādāja sarūpētās dāvanas un diplomi.

                                           Pirmsskolas skolotāja Natālija Besprozvannaja


Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Starptautiskās dzimtās valodas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Skip to content