10. jūnijā – Tūrisma takas “SPRĪDĪTIS” atjaunotās infrastruktūras atklāšanas pasākums

10. jūnijā – Tūrisma takas “SPRĪDĪTIS” atjaunotās infrastruktūras atklāšanas pasākums

Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” turisma takā “Sprīdītis” ir noslēgušies koka infrastruktūras atjaunošanas darbi, kas tūrisma sezonā šogad sevišķi priecēs  apmeklētājus.

 

Ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Augšdaugavas novada pašvaldības finansiālo atbalstu, Ilūkstes pilsētas administrācija īsteno divus projektus “Gājēju tiltu remonts dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takā “Sprīdītis”” (Nr.1-08/98/2020) un “Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma takas “Sprīdītis” infrastruktūras atjaunošana”(Nr.1-08/97/2020). Projekti tiek īstenoti ar vienotu mērķi – mazināt antropogēno slodzi uz biotopiem un aizsagājamām sugām īpaši aizsargajamā dabas teritorijā dabas liegumā “Pilskalnes Siguldiņa”.

 

 

Atjaunotās infrastruktūras atklāšana notiks 2022.gada 10.jūnijā plkst.14.00

 Skip to content