Uzsākts projekts “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”

Uzsākts projekts  “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”

2023. gada 17. janvārī Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekta Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/006  ieviešanu.

 

Projekta mērķis ir palielināt Augšdaugavas novada pašvaldības ēku skaitu, kurās tiek sniegti labklājības nozares pašvaldību sociālie pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība  visām sabiedrības  grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.

 

 

Projekta ietvaros Augšdaugavas novada pašvaldības trim ēkām:

Brīvības ielā 7, Ilūkstē,

Tirgus laukumā 18, Subatē,

Stendera ielā 7, Eglaines pagastā

tiks veikti pasākumi ēkas vides pieejamības uzlabošanai.

 

Projekta kopējie izdevumi: EUR 397 812,43

Atveseļošanas fonda finansējums nepārsniedzot  333 000,00 EUR

Pašvaldības finansējums: nepārsniedzot  64 812,43 EUR

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veic SIA “DEREX”, Reģ. Nr.   51503050951

 

Projekta īstenošanas rezultātā trīs ēkām tiks nodrošināta vides pieejamība, kuras rezultātā ēkām tiks atjaunotas vai izbūvētas  stāvvietas personām ar invaliditāti pielāgotas ietves, celiņi, ieejas ēkās, nodrošināts atbilstošs apgaismojums, pielāgotas sanitārās telpas, īstenoti pasākumi, kas nodrošina pieejamu un drošu pārvietošanos ēkā  un evakuācijas ceļu pielāgojamu cilvēkiem ar invaliditāti un funkciju (redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura) traucējumiem.

 

 

Augšdaugavas novada pašvaldības

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas

Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Elita Kaļiņina

Tālr. 65447866, e-pasts elita.kalinina@augsdaugavasnovads.lv


Uzsākts projekts  “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”
Uzsākts projekts  “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”
Uzsākts projekts  “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”
Uzsākts projekts  “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”
Uzsākts projekts  “Augšdaugavas novada pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi”

Skip to content