Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Pēc Iestādes Padomes ierosinājuma laikā no 24.aprīļa līdz 24.maijam tika rīkotas vecāku talkas ar mērķi labiekārtot grupu āra rotaļu laukumus. Ik pa laikam iestādes teritorijā valdīja rosība. Skolotājas ar vecākiem stādīja darbu sarakstus, kuros bija iekļauti nelieli uzdevumi, kā arī ieplānoti lielāki darbi. Saimniecības vadītāja un mūsu strādnieks iepriekš plānoja, kas nepieciešams darbu veikšanai, lai nodrošinātu talciniekus ar nepieciešamo. Darba uzdevumos tika iekļauti – puķu stādīšana, jaunu aktivitāšu centriņu veidošana un uzstādīšana grupu laukumos, grupas laukuma robežu palielināšana, pārvietojot žodziņu, laukumos izvietoto objektu krāsošana. Liels paldies visiem vecākiem, kas atrada laiku un parūpējās padarīt mūsu pirmsskolas iestādes vidi sakoptāku, bērniem tīkamāku. Bet vislielākais ieguvums ir labais piemērs par sadarbību, darba mīlestību un ticību, ka kopā varam paveikt daudz!

Vadītājas vietniece izglītības jomā V.Vanagele.


Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”
Vecāku talka Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Skip to content