Veidosim kopā Augšdaugavas novada ģerboni!

Veidosim  kopā  Augšdaugavas novada ģerboni!

2021. gada 1. jūlijā, atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, tika izveidots Augšdaugavas  novads, kurā apvienojās   Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības.

Augšdaugavas  novadā  ietilpst  Ilūkste un Subate, Ambeļu, Bebrenes, Dvietes, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Eglaines, Kalkūnes,  Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Pilskalnes, Prodes, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Šēderes, Tabores,Vaboles, Vecsalienas un  Višķu  pagastu teritorijas.

 

Līdz ar jaunā novada izveidošanu,  novadā apvienoto  pašvaldību ģerboņi netiek lietoti. Pirms   reformas  Daugavpils novadam  un Ilūkstes  novadam bija  šādi apstiprināti  ģerboņi:

 

Daugavpils novada ģerbonis

Heraldiskais apraksts – Sarkanā laukā trīs plīvojoši sudraba karogi ar trīsdaļīgi šķeltiem galiem, likti pāļa virzienā, uz karogiem centrā savīts sarkans krusts ar melnu punktu rindām zaros.Ģerboņa skaidrojums – Trīs plīvojoši sudraba karogi sarkanā laukā izceļ Daugavpils novada īpašo un nozīmīgo vietu uz Latvijas robežas. Karogu formas rastas viduslaiku vēsturē un veido līdzību ar Dinaburgas pils bruņinieku karogiem. Pār Daugavpils novadu plīvojošie trīs karogi simbolizē mūsu pagātni, tagadni un nākotni.

Apstiprināts LR Kultūras ministrijā 2010.gada 19.oktobrī.

Autori – mākslinieki – Silva Veronika Linarte un Andris Pudāns.

 

 

Ilūkstes  novada ģerbonis

Heraldiskais apraksts – ar sudrabu un zaļu skaldītā laukā divi ozoli, kas izaug no pamatnes, no viena uz otru. Galvā vairodziņš: melnā laukā uzslējies sudraba zirgs (Ilūkstes pilsēta); sudraba šaurapmale.

Kultūras ministrija  2007. gada 5. decembrī reģistrēja Ilūkstes novada ģerboni Ģerboņu reģistrā.

 

 

Augšdaugavas novada dome  nolēmusi  sākt  darbu  pie vienota ģerboņa izstrādes, kas simboliski parādītu  jaunizveidotā  novada kopējās vērtības.  Viens no pirmajiem ģerboņa izveides soļiem ir  tā koncepcijas izstrāde un simbolu izvēle. Tālāk   novada  identitātes zīmes  un tēli  tiks  pārveidoti  heraldikas valodā, ko veiks mākslinieks.

Šajā darbā mums nepieciešams  novada iedzīvotāju atbalsts, viedoklis un redzējums.

 

Augšdaugavas novada pašvaldība aicina  novada iedzīvotājus,  cilvēkus no  citām Latvijas  vietām, arī no ārvalstīm, kurus ar Augšdaugavas novadu saista  ģimenes saites, darbs, pētnieciskas un citas  intereses.

 

Lūdzam  līdz  28.decembrim piedalīties aptaujā un izteikt savas domas, kas  būtu attēlojams jaunajā novada ģerbonī.

Sniegtās idejas tiks apkopotas un nodotas  Augšdaugavas novada ģerboņa veidotājiem.

Aptauju iespējams aizpildīt  elektroniski Augsdaugavas  novada  mājas lapā. Bez tam, Ilūkstes administrācijā un  pagastu pārvaldēs tā pieejama izdrukātā  veidā.

 

Būsim pateicīgi  par  ikvienu  Jūsu  padomu un ideju!  Labāko ierosinājumu autori  saņems pašvaldības  piemiņas  suvenīru dāvinājumu.

 

‌ Augšdaugavas novada pašvaldība

 

Informācija un konsultācijas pie Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītājas Ināras Mukānes, tālr. 29191840, e.pasts: inara.mukane@augsdaugavasnovads.lv

A‌ptaujas  jautājumi, sk.:  https://forms.gle/rn9dxuvoDPMaTKio6Skip to content