Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Augšdaugavas novada teritorijā no 2022. gada 1. janvāra

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Augšdaugavas novada teritorijā no 2022. gada 1. janvāra

Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu Augšdaugavas novada teritorijā no 2022. gada 1. janvāra

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu e) apakšpunktu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta pirmo daļu un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales  starppašvaldību  organizācija”  2021. gada 15. novembra iesniegumu  Nr. 2.1/97, Augšdaugavas novada pašvaldības dome 2021. gada 29. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 314 apstiprināt SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību  organizācija” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteica maksu par Augšdaugavas novada teritorijā radīto sadzīves  atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu 9,23 euro par 1 m3 atkritumu bez dabas resursu nodokļa un pievienotās vērtības nodokļa, ņemot vērā, ka 1 m3 atkritumu svars ir 130 kg. Dome piemēroja  noteikto maksu sākot no  2022. gada 1. janvāra.Skip to content