Aicinājums uz Dvietes baseina pārstāvju sabiedrisko apspriedi

Aicinājums uz Dvietes baseina pārstāvju sabiedrisko apspriedi

Šī gada 9. septembrī plkst. 10.00 Dvietes senlejas informācijas centrā Gulbji notiks Eiropas Savienības (ES) Apvārsnis 2020 programmas zinātniskās izpētes projekta OPTAIN ietvaros organizētā Dvietes baseina pārstāvju sabiedriskā apspriede( Projekts “OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe”), kuru organizē Daugavpils Universitāte.

 

 

OPTAIN, kā ES finansēta pētniecības un inovāciju projekta, mērķis ir labāk izprast konkrētos risinājumus un daudzveidīgās priekšrocības ko sniegtu ūdens un augu barības vielu noteces mazināšana, proti, daudzfunkcionāli pasākumi un aktivitātes, kuras vērstas uz dabisku līdzekļu izmantošanu ūdens un augu barības vielu resursu sekmīgai pārvaldībai upju sateces baseinos. Tas ietver arī nelielus tehniskus risinājumus un pasākumus, kas pozitīvi ietekmē ūdens izmantošanas efektivitāti lauksaimniecības produkcijas ražošanā.

Projekta galvenais uzdevums ir noteikt tādus ūdens un augu barības vielu noteces mazināšanas pasākumus, to kombinācijas un to izvietojumu, kas vislabāk atbilst konkrēta sateces baseina īpatnībām un pārvaldībai – konkrēti, Dvietes upes baseinam.

OPTAIN cenšas identificēt efektīvākos pasākumus iespējami ciešā sadarbībā ar vietējiem ražotājiem un zemes izmantotājiem, visām citām vietējās sabiedrības interešu grupām, lai labāk pielāgotos ekstremālām parādībām, piemēram, plūdiem, sausumam un mazinātu konfliktus starp ūdens izmantošanu lauksaimniecībā un nepieciešamību pēc ūdens gan dabā, gan citās cilvēka darbības jomās nelielos ūdens sateces baseinos visā Eiropā.

 

Viens no uzdevumiem OPTAIN projekta laikā ir apkopot vietējo lauksaimnieku, uzņēmēju/tūrisma organizatoru, izglītības un arī nevalstisko organizāciju, citu interešu grupu pārstāvju, un pašvaldību un vides speciālistu pieredzi un intereses šāda veida ūdens resursu saglabāšanas un atkārtotas izmantošanas pasākumu realizācijā Dvietes sateces baseinā, kopīgi un vispusīgi šos iespējamos pasākumus izvērtēt un sagatavot konkrētas, zinātniski pamatotas, rekomendācijas vietējām interešu grupām un Latvijas valsts atbildīgajām institūcijām tās dažādos pārvaldes līmeņos, kā arī zinātnisku pārskatu  projekta partneriem citur Eiropā, tā attīstot, gan Latvijas, gan ES jaunas likumdošanas un rīcībpolitikas iniciatīvas un praktiskos ūdens resursu apsaimniekošanas piemērus.

 

   

Daugavpils Universitāte aicina piedalīties OPTAIN projekta otrajā sabiedriskajā apspriedē š.g. 9.septembrī plkst. 10.00 Dvietes senlejas informācijas centrā Gulbji, lai 1-1.5 stundu diskusijas laikā pie kafijas/tējas tases iepazītos ar projekta otrā darba gada norisi un to kā šo projektu arī turpmāk var un vajag ietekmēt no vietējo interešu grupu puses, ievērojot vietējās sabiedrības, arī lauksaimniecības attīstības un vides aizsardzības intereses.

 

Sabiedriskās apspriedes darba kārtība:

  • OPTAIN projekta vadības pārskats par paveikto pārskata periodā 2021-2022 gadā,
  • Diskusija – par starptautiskiem priekšlikumiem ūdens noteces regulēšanas pasākumu attīstībai ES: vajadzības un iespējas Dvietes upes baseinam (lūdzam skatīt pielikumu ar vispārējo rīcību uzskaiti) ?! Sabiedriskās apspriedes priekšlikumu izstrāde izvēlēto pasākumu modelēšanai Dvietes upes baseina teritorijā;
  • Diskusija – par dabas vides un socio-ekonomiskās vides indikatoru priekšlikumiem Dvietes upes baseinam ūdens resursu saglabāšanas un atkārtotas izmantošanas pasākumu novērtējumam;
  • Apspriedes dalībnieku priekšlikumi OPTAIN projekta praktiskai attīstībai nākošajam darba periodam.

 

Būsim priecīgi redzēt Gulbjos, ne tikai jau 2021.gada mūsu pirmās projekta apspriedes dalībniekus, kuri arī izteica vēlmes noteikti piedalīties atkal sava novada attīstības nākošajos projektu semināros, bet arī lauksaimniekus un uzņēmējus,  visus citus interesentus un dažādu organizāciju amatpersonas, kurām pagājušajā gadā nebija tādas iespējas piedalīties !

 

 

Prof. Arturs Škute

OPTAIN projekta vadītājs

Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūts

Daugavpils universitāte
Tālr: 29445450

E-pasts: arturs.skute@du.lv

 

Prof. Raimonds Ernšteins

OPTAIN projekta vad.pētnieks

Tālr: 29476620

E-pasts: raimonds.ernsteins@lu.lv

 

Tikšanās vietas adrese un GPS:

“Gulbji”, Putnu sala, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 56.06679 , 26.17680

 

https://www.visitdaugavpils.lv/turisma-objekts/gulbji-atputas-vieta-dvietes-palienes-putnu-sala/

“Gulbji” Atpūtas vieta Dvietes palienes Putnu salā

Dvietes palienes tūrisma informācijas centra “Gulbji” pagalmā atrodas labiekārtota, plaša atpūtas vieta ar galdiem un lapeni. Apvienojiet savvaļas zirgu un liellopu apskati vai ekskursiju blakus esošajā sēļu sētā ar līdzpaņemtās maltītes notiesāšanu brīvā dabā un veldzēšanos ar avota ūdeni.

www.visitdaugavpils.lv

 

Dvietes senlejas informācijas centrs – Bebrene. Atpūtas un tūrisma iespējas Sēlijā.

Dabas parkā „Dvietes paliene” Bebrenes pagasta Putnu salā 2008. gada vasarā izveidots Dvietes senlejas informācijas centrs „Gulbji”. Centrā var iegūt informāciju par Dvietes senlejas dabas bagātībām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, par bioloģiski vērtīgo zālāju un dabas parka apsaimniekošanu, var saņemt konsultācijas par dabisko ganīšanu. Simtgadīgajā …

www.manabebrene.lv

 Skip to content