Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana 2022.gada februārī

Augšdaugavas novada pašvaldības domes deputātu iedzīvotāju pieņemšana  2022.gada februārī
Arvīds Kucins Iedzīvotāju pieņemšana nenotiks
Aivars Rasčevskis 21.02. Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija 10.00-12.00 14.00-18.00
Vitālijs Aizbalts 08.02. 22.02. Kalkūnes pagasta pārvalde

Dvietes pagasta pārvalde

14.00-16.30

14.00-16.30

Maigurs Krievāns 07.02. Ilūkstes pilsētas administrācija 9.00-13.00
Jānis Belkovskis 07.02. 21.02. Višķu pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

14.00-17.00

10.00-12.00

Viktors Jasiņavičs 03.02. 10.02. 17.02. 24.02. Medumu pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā Demenes pagasta pārvalde

15.30-16.30 15.30-17.00 15.30-17.00 15.30-16.30
Pāvils Kveders 16.02. Eglaines pagasta pārvalde 15.00-17.00
Reinis Līcis 08.02. 22.02. Dvietes pagasta pārvalde

Bebrenes pagasts pārvalde

16.00-17.30 16.00-17.30
Aleksejs Mackevičs 07.02. 14.02. 22.02. 28.02. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Tabores pagasta pārvalde

Šēderes pagasta pārvalde

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

16.00-19.00

15.30-16.30 15.30-16.30

16.00-19.00

Dainis Millers 16.02. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā 10.00-12.00
Gunta Okmane 04.02. 22.02. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Subates kultūras nams

18.00-19.00

13.00-15.00

Dzintars Pabērzs 07.02. 21.02. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

14.00-16.00 14.00-16.00
Deniss Sarafaņuks 16.02. 23.02. Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

Zoom saite atrodama pašvaldības mājas lapā

18.00-20.00 18.00-20.00
Aleksandrs Sibircevs 08.02. 18.02. Sventes vidusskola

Sventes vidusskola

16.00-18.00 16.00-18.00
Regīna Tamane 08.02. Salienas pagasta pārvalde

Skrudalienas daudzfunkcionālais centrs

14.00-16.00 14.00-16.00

 Skip to content