Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis

Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis

Vispārizglītojošo skolu tīkla optimizācijas projekta ietvaros, apvienojot Bebrenes vidusskolu un Bebrenes profesionālo vidusskolu, 2014. gadā tika izveidota Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola – skola no ābeces līdz profesijai.

Tas ļāva gan saglabāt abas izglītības iestādes, kas darbojas kā divas nodaļas – vispārizglītojošā nodaļa un profesionālā nodaļa, gan arī piedāvāt jauniešiem iegūt labu profesiju. Jaunizveidotā izglītības iestāde mantojumā saņēma spēcīgu pedagogu kolektīvu ar lielu pieredzi mācību procesa organizēšanā gan vispārējā vidējā izglītībā, gan profesionālajā izglītībā.

Valstī 10 gadus notiek Draudzīgā aicinājuma fonda organizētais skolu reitings, kur skolas tiek izvērtētas pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Ik gadu uz Bebrenes skolu ceļo Draudzīgā aicinājuma fonda galvenā balva Lielā pūce, kas ir atzinība rezultātiem kopvērtējumā. Tādas skolai ir četras. Mazā pūce tiek pasniegta par sasniegumiem mācību priekšmetos. Tādas skolai ir matemātikā, dabaszinībās un latviešu valodā.

Šogad skolai specializēto skolu grupā no 20 skolām ir septītais labākais rezultāts matemātikā un otrais labākais dabaszinībās. Kopvērtējumā iegūta Lielā pūce – 2020.

“Esam piedalījušies ļoti daudzos projektos arī tad, kad vēl netika runāts par kompetenču izglītību un nebija vēl projekts Skola 2030. Skolotajiem jau bija ievirze, kā to darīt un kā to labi darīt” stāsta skolas direktore Ērika Šaršune.

Skolā ir vispārizglītojošā nodaļa, kurai mācību gads sākas 1. septembrī un beidzas 31. maijā, un ir profesionālās izglītības nodaļa, kur mācību gads sākas 1. septembrī un beidzas 30. jūnijā. Oktobrī notiek pirmais izlaidums. Muižas ēku, kurā atrodas vispārizglītojošā nodaļa, joprojām rotā vecā izkārtne – Bebrenes vidusskola un pie profesionālās nodaļas ir vecā izkārtne – Bebrenes profesionālā vidusskola. To nolēmuši atstāt vēsturei.

“Mēs esam skola, kas īsteno izglītību no ābeces līdz profesijai, jo mums ir gan pirmā klase, gan profesionālā izglītība. Skola darbojas ļoti produktīvi un radoši, esam atvērti jebkura veida jaunām darbībām. Sadarbībā ar Ilūkstes novada pašvaldību ir īstenoti daudzi projekti gan ēku siltināšana, teritorijas labiekārtošana, materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un uzlabošana, gan dienesta viesnīcas telpu labiekārtošana, jaunas katlu mājas izbūve un centrālās apkures ierīkošana muižas ēkā. Līdztekus šiem projektiem skola piedāvā arī daudz radošo aktivitāšu, meistarklases un vasaras nometņu organizēšanu gan skolēniem, gan pedagogiem.

Pašvaldībai pārņemot no valsts profesionālo vidusskolu, tika uzsākts nopietns darbs pie jaunu profesionālās izglītības programmu veidošanas.

Bebrenē jaunieši var apgūt veterinārārsta asistenta, ekotūrisma speciālista un pavāra profesiju. Šo kvalifikāciju var iegūt 4 gadu laikā ar vispārējo pamatizglītību un pusotra gada laikā ar vispārējo vidējo izglītību.

Trīs gadu laikā var iegūt arī pavāra palīga arodu.

Savukārt no pagājušā mācību gada skola piedāvā apgūt lopkopības tehniķa ar specializāciju zirgkopībā profesiju.

“Skola ir izgājusi īstu ērkšķu ceļu, veidojot šo programmu, taču mums tas  izdevās – lopkopības tehniķa programma ar specializāciju zirgkopībā. Pats sākums nebija īsti veiksmīgs, jo pirmajā gadā sākās pandēmija. Taču  šogad šis jautājums ir veiksmīgi atrisinājies un audzēkņi ir gan četrgadīgajā, gan pusotra gada programmā,” teic Ērika Šaršune.

 Bebrenes skola ir īstenojusi virkni projektu, modernizējusi mācību kabinetus un materiālo bāzi. Veterinārmedicīnas audzēkņiem izveidota praktisko darbu laboratorija, kur viņi sertificēta vetārsta klātbūtnē apgūst dažādas manipulācijas ar dzīvniekiem.

Skolas direktore uzsver, ka Bebrenes skolā lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā ir oriģinālprogramma, kur audzēkņus sāk iepazīstināt ar dzīvu zirgu jau no pirmā kursa. Notiek gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Turklāt praktiskās nodarbības ir diezgan viegli realizēt, jo skolai ir pašai savi pieci zirgi. “Audzēkņiem ir iespējas šos zirgus pētīt, iepazīt to ikdienas dzīvi, viņi mācas tos iesaistīt tūrisma un sporta aktivitātēs. Tā kā Bebrenē bieži ierodas tūristi, piedāvājam viņiem gan vizināšanos karietē, gan izjādi zirga mugurā.

Zirga anatomijas apgūšanā audzēkņi izmanto īsta zirga skeletu, kas tapis sadarbībā ar Lauksaimniecības Universitāti. Skelets veidots no zirga vārdā Pasaciņa, kas ilgus gadus kalpojis bērnu apmācībai vietējā jātnieku pulciņā, bet bija kļuvis ļoti vecs un vārgs, tāpēc tika nolemts to iemidzināt un uzticēt Lauksaimniecības Universitātes studentiem skeleta izveidošanai. Lielu daļu uzskates līdzekļu anatomijas stundām veidojuši paši pasniedzēji.

Jaunā mācību programma ietver ne vien zirgkopību, bet arī zirgu apmācīšanu un trenēšanu, jātnieku sagatavošanu, kā arī zirgkopību kā uzņēmējdarbības formu. Tāpēc mācību procesā tiek iesaistīti zirgkopības nozares profesionāļi.

“Šīs programmas īstenošanai mēs piesaistām ļoti daudz pasniedzēju, kuri ir praktiķi zirgkopības nozarē. Pie mums māca gan Lauksaimniecības Universitātes pasniedzēji, gan arī cilvēki, kuri ir iesaistīti tūrismā,” teic Ērika Šaršune.

Mums ir iespēja vērot jātnieku sagatavošanas nodarbību mācību laukumā, kur ar audzēkņiem strādā vieslektore no Latvijas Universitātes, Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācijas valdes locekle Laine Orbidāne. Viņa māca audzēkņiem pareizi turēties seglos, vadīt zirgu, veikt dažādus vingrinājumus. Bebrenes iedzīvotājiem un arī viesiem dažādu pasākumu ietvaros ir iespēja vērot zirgu paraugdemonstrējumus. Studēt uz Bebreni dodas jaunieši no visas Latvijas, vietējo ir mazāk. Lielākoties audzēkņiem ir sava lauku saimniecība. kur nepieciešamas zināšanas veterinārmedicīnā vai savs mīļdzīvnieks zirgs, par kuru jāzina viss. Veterinārārsta asistenta profesiju var iegūt tikai divās skolās Latvijā – Bebrenē un Smiltenē.

Lai studētu zirgkopību vai veterināriju, jābūt motivācijai un mērķim, turklāt ne kurš katrs to spēj, ir jājūt aicinājums, uzskata skolas direktore.

Jaunajiem veterinārmedicīnas speciālistiem mūsdienās darbs atrodas mazajās veterinārajās klīnikās, kuru specializēja ir mazie dzīvnieki.

Zirgu skaits Latvijā šobrīd kaut nedaudz, bet palielinās, tas rosina jauniešu interesi apgūt zirgkopību. Zirgs mūsdienās tiek izmantots dažādās jomās, piemēram, sportā, tūrisma un reitterapijā, šī profesija ir pieprasīta un perspektīva.

Skola piedāvā arī tālākizglītības kursus profesionālajā joma – mākslīgās apsēklošanas tehniķa kursus, kas ir diezgan apmeklēti. Ir dažādi kursi darbam ar liellopu ganāmpulkiem, aitkopībā. Liela interese ir par zirgu nagu kopšanas kursiem, jo šādu speciālistu Latvijā ir maz.

Pieredze liecina, ka jaunieši pēc prakses vienmēr atrod sev nākamo darbavietu, jo visas skola piedāvātās profesijas ir pieprasītas darba tirgū.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionāla vidusskola vienmēr ir bijusi atvērta dažāda veida aktivitātēm. Pirms valstī vēl sāka runāt par kompetenču pieeju, skola jau sāka to ieviest, tāpēc pāreja uz kompetenču izglītību nevienu nepārsteidza nesagatavotu.

Šis ir pirmais mācību gads, kad profesionālās nodaļas otrā kursa audzēkņi sāks apgūt jaunu mācību priekšmetu – valsts aizsardzība. To jauniešiem pasniegs kaprālis Andris Vuškāns.

Skolas direktore uzskata, ka jauniešiem tā būs pilnīgi jauna un arī noderīga pieredze: “Bebrenes skola ir pirmā, kura bija sākusi aktivizēt jaunsardzes kustību vēl toreizējā Ilūkstes novadā. Mums tas ir  izdevies, jo jau pāris gadus šī jaunsargu kustība aktīvi norisinās gan mūsu skola, gan Ilūkstes Raiņa vidusskolā. Šī kustība piesaista gan zēnus, gan arī meitenes, jo uzrunā pasniedzējs militārā formā, turklāt aizrauj arī dažādas aktivitātes, kā āra nodarbības,  pārgājieni un citas.”

Arī vasaras Bebrenē ir ļoti rosīgas, jo notiek meistarklases, radošās aktivitātes un vasaras nometnes dažādām auditorijām. “Sadarbībā ar Latvijas humānās pedagoģijas asociāciju ir liela pieredze humānās pedagoģijas vasaras skolas organizēšanā, jo tā pie mums ir notikusi jau ilgāku laiku. Pie mums ir bijusi arī vasaras skola angļu valodas skolotājiem, organizējam arī paši dažāda veida kursus skolotājiem, dalāmies pieredzē.

“Tā kā skolā mācās arī topošie pavāri, skola piedalās dažādās Kulinārā mantojuma aktivitātēs. Viena no skolas pedagogiem ir līdzautors Sēļu kulinārā mantojuma grāmatai “Ceļojums ar Sēlijas garšu”. Šogad guvām jaunu pieredzi, piedaloties biedrības “Sēlijas salas” organizētajā Māju kafejnīcu dienās Bebrenē, ko kuplināja zirgu parāde,” stāsta skolas direktore.

Jauno mācību gadu skolā ir uzsākuši 203 audzēkņi, no kuriem 55 mācās vispārizglītojošajā daļā, bet 148 apgūst profesionālo izglītību.

Teksts, foto: Inese Minova


Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis
Bebrenē var apgūt retu profesiju – zirgkopis

Skip to content