Bibliotēku nedēļa 2024 Ilūkstes pilsētas centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās.

Bibliotēku nedēļa 2024 Ilūkstes pilsētas centrālajā  bibliotēkā un tās struktūrvienībās.

Šogad Bibliotēku nedēļa 2024  noris no 22.aprīļa līdz 26.aprīlim, un tās temats ir “Bibliotēkas un lasīšana”. Pēc Latvijas bibliotekāru biedrības ierosinājuma Bibliotēku nedēļa Latvijā notiek kopš 1997. gada. Bibliotēku nedēļas laikā – 23. aprīlī – tiek atzīmēta arī Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena.

Šajā dienā visā pasaulē, arī Latvijā, cilvēki dāvina cits citam rozes un grāmatas.

Ilūkstes pilsētas centrālajā  bibliotēkā un tās struktūrvienību bibliotēkās šim notikumam par godu notiks dažādi pasākumi  . Pasākumus skatīt zemāk.

 

Bibliotēka Pasākums

Datums , laiks

Ilūkstes pilsētas centrālā bibliotēka Tikšanās    ar  ārstu   gastroenterologu, Rīgas Stradiņa Universitātes (RSU) Iekšķīgo slimību katedras profesoru.

Anatoliju Danilānu

 

25.aprīlī plkst. 16.00
Izstāde ar pievienoto vērtību ”Grāmatas ar autora ierakstu un autogrāfu No 19.04.-30.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka Virtuālā izstāde “Vai tu zini, kas ir Svētā Jura diena?” 23.aprīlis- Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības diena No 23.04-30.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Līdziesaiste kopienas vides aktivitātē Lielajā talkā “Dzīvosim zaļi” 26.aprīlī
Subates pilsētas  bibliotēka Jaunieguvumu apskats “Jaunākās grāmatas bibliotēkas plauktā 24.aprīlī

Bibliotēkas darba laikā

 

Krustvārdu mīklu risināšanas tematiskā pēcpusdiena

Iepazīsti Sēlijas rakstniekus

No 23.04-27.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Radošā darbnīca bērniem “Iepazīsti bibliotēkas krājumu” 25.04
Grāmatu kluba dalībnieku tikšanās “Broņislavas Martuževas dzejas lasījumi” 26.aprīlī  plkst. 15.00
Bebrenes pagasta bibliotēka Bērnu lasījumi no A.Sakses grāmatas “Pasakas par ziediem “ un radošā darbnīca “Uzziedi pavasarim” 22.04-26.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Zīmējumu konkurss bērniem:

“Skaistākie Latvijas putni”

22.04-26.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Radošā darbnīca bērnudārza bērniem

“ Skaistākais putnu būrītis

22.04-26.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Eglaines pagasta bibliotēka Atvērto durvju diena:
iepazīstināšana ar elektroniskajām datu bāzēm un citām iespējām, kas pieejamas e-vidē.
 

22.04-26.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Tikšanās ar Eglaines pagasta  pārvaldes sociālo darbinieci 25.aprīlī     plkst.10.00

 

Šēderes pagasta bibliotēka Pārrunas par drošību internetā

 

23.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Jaunāko iespieddarbu apskats- izstāde

 

25.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Izšūto dvieļu izstāde 11.04-  30.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Dvietes pagasta bibliotēka Pārrunas ar lasītāju pie izstādes “Lasītājs iesaka izlasīt” 25.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Sadarbībā ar KN radošā darbnīca “Sapņu ķērājs” 26.04

Bibliotēkas darba laikā

 

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka Grāmatu izstāde veltīta izcilām Latvijas personībām “Mēs viņus apbrīnojam” 23.-30.04

Bibliotēkas darba laikā

 

 

 Skip to content