Daugavpilī notiks apmācības amatniekiem projekta Crafts ietvaros

Daugavpilī notiks apmācības amatniekiem projekta Crafts ietvaros

Latgales plānošanas reģions projekta LV-RU-018 “Amatniecība bez robežām”, akronīms Crafts, ietvaros organizē bezmaksas apmācības esošiem un topošiem amatniekiem, mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem.

Apmācības ir divas dienas ilgas un tiek organizētas divās grupās:

1.grupa. 2021. gada 29. un 30. jūlijā Daugavpilī, viesnīcā “Park Hotel Latgola”.

2.grupa. 2021. gada 17. un 18. augusts Rēzeknes novada Lūznavas pagastā, “Lūznavas muižā”.

Apmācībās lektori stāstīs par:

  • “Sociālo mediju loma un to izmantošana amatniecības produktu popularizēšanai”,
  • “Sevis prezentēšana (etiķete, koptēla veidošana)”,
  • “Mūsdienīgs dizains tradicionālajos amatniecības produktos (t.sk. iepakojums).

Detalizēta apmācību dienas kārtība.

Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pieteikties apmācībām Daugavpilī aicinām līdz 27. jūlijam pie projekta vadītājas Natālijas Kurakinas, e-pasts natalija.kurakina@lpr.gov.lv, tel. 28352225

Tiks ievērotas visas valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības!

Ar sīkāku informāciju par projektu var iepazīties šeit: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/crafts/#.YPatl-gzZPY

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Programmas mājaslapa ir www.latruscbc.eu.

Informāciju sagatavoja

LPR projekta vadītāja

Natālija KurakinaSkip to content