Augšdaugavas novada jaunieši aicināti pieteikties talantu konkursam „Zibsnis”

Augšdaugavas novada jaunieši aicināti pieteikties talantu konkursam „Zibsnis”

***Ar mērķi veicināt radošās spējas un jaunradi 2021. gada 1. oktobrī plkst. 17.00 Daugavpils novada Kultūras centrā „Vārpa” (Dobeles ielā 30, Daugavpilī) tiek organizēts Augšdaugavas novada jauniešu talantu konkursu „Zibsnis”.

***Dalībai konkursā var pieteikties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem (ieskaitot), kas ir deklarējušies, mācās vai strādā Augšdaugavas novadā. Talantu būs iespējams demonstrēt gan individuālos, gan grupu priekšnesumos. Konkursā var piedalīties arī grupas, kas darbojas kādā no novada kultūras un izglītības iestādēm vai pieder pie novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas. Skaitliski lielākās grupās līdz 25% dalībnieku var būt no cita vecumposma.

***Katram dalībniekam ir jāsagatavo divi 3–4 minūšu gari priekšnesumi, kas saturiski un mākslinieciskā kvalitātē atbilst izpildītāja (-u) vecumam. Priekšnesums var tikt veidots vienā no izvēlētajām kategorijām:

  • mūzika (solo, duets, trio, kvartets, kvintets, sekstets, vokālais, vokāli instrumentālais, instrumentālais ansamblis u. c.);
  • deja (individuāli, pāris, mūsdienu deju kolektīvi u. c. (izņemot tautas deju kolektīvus));
  • estrāde (skatuves runa (dzeja, proza u. c. literārā darba lasījums), cirks, teātris, pantomīma, stand up c.).

***Vienam priekšnesumam konkursā ir jābūt pirmatskaņojumam/jauniestudējumam, respektīvi, tādam, kas nav bijis individuālā izpildītāja vai grupas iepriekšējo gadu repertuārā. Jāņem vēra, lai priekšnesums neapdraud ne pašu dalībnieku, ne apkārt esošo cilvēku veselību un drošību.

***Jauniešu uzstāšanos vērtēs Daugavpils novada Kultūras pārvaldes apstiprināta žūrija, kas tiks izveidota, ņemot vērā dalībnieku pieteikuma anketas. Vērtēšanas kritēriji ir:

  • izpildījuma mākslinieciskā kvalitāte atbilstoši kategorijai;
  • novitāte un radošums;
  • skatuves priekšnesuma atbilstība izpildītāju vecumam;
  • kopējais skatuviskais tēls (atraktivitāte, dabiskums, tērps).

***Konkursā tiks piešķirtas divas vai trīs galvenās balvas katrā no trim kategorijām: viena – individuālajam, otra – grupu izpildītājam, trešā – pēc nepieciešamības, atsevišķi nodalot no grupām duetus/pārus. Ja dažādās kategorijās piedalās tikai viens vai divi dalībnieki (individuāli vai grupās), žūrija var izlemt apvienot vienas kategorijas individuālos un grupu izpildītājus vai apvienot kategorijas, piešķirot vienu galveno balvu.  Visi dalībnieki saņems veicināšanas balvas un pateicības rakstus.

***Pieteikšanās konkursam līdz 2021. gada 17. septembrim (ieskaitot), aizpildot anketu.

***Talants nav tikai prasme izcili atdarināt un paveikt kaut ko jau esošu un apgūtu. Konkursa organizatori aicina meklēt oriģinālas idejas, eksperimentēt ar jauniem sastāviem, kā arī uzdrīkstēties sagatavot individuālus priekšnesumus.

***Izaiciniet sevi un gūstiet prieku darot!

 

Papildu informācijai par konkursu un tā norisi:

Daugavpils novada Kultūras centra „Vārpa” kultūras pasākumu organizatore

Anita Lipska

Tālr.: 654 31867, 26362572

e-pasts: anita.lipska@dnkp.lv

 Skip to content