Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības izstrādā kopīgus attīstības plānošanas dokumentus

Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības  izstrādā kopīgus attīstības plānošanas dokumentus

Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības šī gada sākumā ir pieņēmušas lēmumu par Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada kopīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. Lēmumi tika pieņemti, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumiem, kas nosaka to, ka pēc 2021. gada 1. jūlija Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, ko veidos Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības, sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu. Kopīgi ar jaunveidojamā Augšdaugavas novada pašvaldībām tiks strādāts pie ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam izstrādes, šajā dokumentā tiks definēta teritorijas ilgtermiņa attīstības vīzija, mērķi un prioritātes. Savukārt, attīstības programmā, kas ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, tiks noteiktas pašvaldību kopīgās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzieni to īstenošanai, iespējamie investīciju projekti un plānotais finansējuma apjoms, kā arī finansējuma avoti, no kuriem varētu piesaistīt finanšu resursus šo projektu realizācijai.

Plānots, ka pašvaldību kopīgo attīstības plānošanas dokumentu 1.redakcijas sabiedriskai apspriešanai tiks nodotas 2021.gada vasarā. Kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi vada Daugavpils pilsētas dome.

Pašvaldība aicina sekot līdzi aktuālajiem jaunumiem saistībā ar attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, kā arī sniegt savus teritorijas attīstības priekšlikumus, rakstot uz e-pastu: strategija@ilukste.lv

 

Plānošanas procesam varat sekot līdzi:Skip to content