Dejas sēdus – nodarbības senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un to līdzcilvēkiem

Dejas sēdus – nodarbības senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti un to līdzcilvēkiem

No šī gada 2.marta projekta  SAM 9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē” ietvaros

senioriem, cilvēkiem  ar invaliditāti un viņu līdzcilvēkiem būs iespēja apmeklēt  dejas sēdus nodarbības stiprinot saskarsmes prasmes, veicinot fizisko aktivitāti un stiprināt ķermeņa funkcionālās spējas, lai arī mājās, apgūdami pamatus, spētu pastāvīgi veltīt laiku vienkāršām, bet veselībai nozīmīgām aktivitātēm.

 

Dejas sēdus nodarbības notiks Ilūkstes aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem ”Fēnikss”, Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Pansijā “Mūsmājas “Dižkoks””, Dvietē, Dvietes pagastā, Bebrenes kultūras namā, Bebrene, Bebrenes pagastā, Eglaines kultūras namā, Eglainē, Eglaines pagastā, Sociālās aprūpes iestādē “Miera nams”, Jelgavas ielā 6/8, Subatē, Augšdaugavas novadā.

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnes iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

 

Mērķa grupa: Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnes iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

 

ESF  projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē”  aktivitātes iedzīvotāju veselības uzlabošanai turpināsies 2023. gadā.

 

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-31.12.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR  (ESF – 85%,  Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

 

 

 

Augšdaugavas novada

Ilūkstes pilsētas administrācijas projektu koordinatore

Elita KaļiņinaSkip to content