Dvietes Romas katoļu draudze turpina īstenot projektu

Dvietes Romas katoļu draudze turpina īstenot projektu

***Dvietes Romas katoļu draudze ELFLA  lauku attīstības programmas programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros projektā „Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm”  (Nr. 19-03-AL28-A019.2201-000011)  turpina realizēt ieceri par  atsevišķas publiski pieejamas vietas izveidi sakrālā mantojuma saglabāšanai, izstādīšanai un tradīciju, kristīgo, ģimenisko vērtību izkopšanas praktisko nodarbju organizēšanai.

***Projekta kopējās izmaksas ir 49982,63 EUR, publiskais finansējums – 44984,37 EUR, Ilūkstes novada pašvaldības atbalsts – 4998,26 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 30. novembrim.


Dvietes Romas katoļu draudze turpina īstenot projektu
Dvietes Romas katoļu draudze turpina īstenot projektu
Dvietes Romas katoļu draudze turpina īstenot projektu

Skip to content