Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi

Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi

***13. septembrī uz tikšanos ar Ilūkstes bērniem aicinājām mazo lasītāju iemīļoto dzejnieci, publicisti, grāmatu izdevēju Inesi Zanderi.

***Rakstniece tikās ar mazajiem ilūkstiešiem, PII „Zvaniņš” sagatavošanas grupas „Lācēni” bērniem Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkā. Tikšanās laikā Inese Zandere bērniem lasīja savus dzejoļus, pastāstīja, kādi dzīves notikumi veicināja slaveno „Lupatiņu” ģimenes rašanos. Mazie klausītāji bija ļoti zinoši un atsaucīgi līdzdarbojās.

***Ilūkstes Raiņa vidusskolas divu otro klašu skolēnus aicinājām tikties ar dzejnieci Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā. Šajā tikšanas reizē bērni uzzināja daudz iespaidīgu faktu par bērnu traumatismu Latvijā. Grāmata „Bērns, kas neiekrita” tapa sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes ārstiem. Inese Zandere lasīja dzejoļus no grāmatas „Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti” un dzejoļu gadagrāmatas „Garā pupa”. Rakstniece bija sagatavojusi bērniem interesantus uzdevumus, kas attīsta uzmanību un domāšanu. Tika izspēlēta vārdu spēlē ar atskaņu meklēšanu. Mazie klausītāji aktīvi līdzdarbojās visa pasākuma garumā.

***Paldies par sadarbību Ilūkstes PII „Zvaniņš” un Ilūkstes Raiņa vidusskolas vadībai un skolotājiem, Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vadītājai Skaidrītei Azarstarpei un Ilūkstes novada Cetrālās bibliotēkas direktorei Inārai Valpēterei.

 

Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkas vadītāja

Ingrīda Strode


Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi
Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi
Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi
Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi
Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi
Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi
Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi
Dzejas dienās bērni tikās ar Inesi Zanderi

Skip to content