Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts nr.9.3.2.0/20/a/081

Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts  nr.9.3.2.0/20/a/081

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Artūra Bogdanoviča ģimenes ārsta, internista un arodslimības un arodveselības ārsta praksē.

***

Projekta īstenošanas termiņš : 2020. gada 17.decembris – 2021. gada 30.marts

Projekta mērķis: ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, sekmējot atbilstošas vides veidošanu, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, veicot nepieciešamo medicīnas ierīču, datortehnikas un mēbeļu iegādi Artura Bogdanoviča ģimenes ārsta, internista un arodslimības un arodveselības ārsta praksē.

Projekta mērķa grupa: ārstniecības iestāde Artūra Bogdanoviča ģimenes ārsta, internista un arodslimības un arodveselības ārsta prakse. Projektā plānotās darbības ir orientētas uz iedzīvotājiem, īpaši sociālās, atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Projekta finansējums: Publiskās attiecināmās izmaksas 94% – 7520,00EUR

Privātās attiecināmās izmaksas 6% – 480,00 EUR

Informācija par projektu mājaslapā www.cfla.gov.lv, www.ilukste.lvSkip to content