Finanšu ministrija informē par atbalsta pasākumiem Covid-19 dēļ noteikto drošības pasākumu laikā

Finanšu ministrija informē par atbalsta pasākumiem Covid-19 dēļ noteikto drošības pasākumu laikā

***Lai palīdzētu tautsaimniecībā aktīvajiem iedzīvotājiem Covid-19 dēļ noteikto drošības pasākumu laikā, ir paredzēti atbalsta pasākumi darbinieku atlīdzību, kā arī pašnodarbināto un patentmaksātāju ienākumu kompensēšanai. Atbalsta izmaksu nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests (VID), un pieteikumus Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) var iesniegt, sākot ar 1. decembri.

***Laikā no ārkārtējās situācijas pirmās dienas, 9. novembra, līdz nākamā gada 9. janvārim uzņēmējiem pieejams atbalsts to dīkstāvē esošajiem darbiniekiem, kā arī algas subsīdija tiem darbiniekiem, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ strādā nepilnu darba laiku. Savukārt pašnodarbinātajiem un patentmaksas maksātājiem pieejams atbalsts par dīkstāvi.

***Atbalstu par dīkstāvi var saņemt, darbojoties jebkurā nozarē, ja ienākumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, salīdzinot ar vidējiem ienākumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī (mēnešos, kuros ir notikusi darbība), ir vismaz par 20 %. Tāpat, lai saņemtu atbalstu algu subsīdijai, ieņēmumu kritumam jābūt vismaz 20 % apmērā.

***Pilnu rakstu lasiet Finanšu ministrijas mājaslapā.

 


Finanšu ministrija informē par atbalsta pasākumiem Covid-19 dēļ noteikto drošības pasākumu laikā
Finanšu ministrija informē par atbalsta pasākumiem Covid-19 dēļ noteikto drošības pasākumu laikā

Skip to content