Fiziski aktīvs septembra noslēgums Pilskalnē un Šēderē

Fiziski aktīvs septembra noslēgums Pilskalnē un Šēderē

ESF projekta  „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas novada Ilūkstes apkārtnē”  (Nr.9.2.4.2/16/I/058) pasākums “Vingrošana dabā”, kura ietvaros 12 nodarbību laikā kopā ar sertificētu fizioterapeitu tika apgūti pamata vingrojumi muskuļu attīstībai, stājas stiprināšanai, sirds un asinsvadu veselības veicināšanai, ir viens no fiziskās aktivitātes pasākumiem slimību profilaksei un veselības veicināšanai.

 

Ilūkstes pusē Vingrošana dabā nodarbības notiek ik pavasari un ik rudeni kopš 2021.gada, šoruden – Pilskalnē un Šēderē, bet nākamajā pavasarī – Eglainē un Subatē. Nodarbībās aicināti piedalīties ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma vai fiziskajām spējām un sagatavotības līmeņa, jo tiek izstrādāts vispārējs vingrojumu komplekss  organisma funkcionālo spēju uzlabošanai – vielmaiņas veicināšanai, ķermeņa muskulatūras stiprināšanai, stabilitātes un koordinācijas spēju stiprināšanai, fiziskās formas uzlabošanai. Grupu nodarbības ir iespēja iedzīvotājiem iejusties arī kolektīvā, stiprināt komunikācijas prasmes un sniegt atbalstu līdzcilvēkiem jaunu mērķu sasniegšanā sava veselības stāvokļa uzlabošanai.

 

 

Paldies Vingrošana dabā nodarbību dalībniekiem Šēderē un Pilskalnē! Aicinām turpināt ikdienā izmantot gūto vingrojumu kompleksu un rūpēties atbildīgi par savu veselību!

 

 

Ilūkstes pilsētas administrācijas  Plānošanas nodaļa

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR (ESF – 85%,Valsts budžeta finansējums  – 15 %)


Fiziski aktīvs septembra noslēgums Pilskalnē un Šēderē
Fiziski aktīvs septembra noslēgums Pilskalnē un Šēderē
Fiziski aktīvs septembra noslēgums Pilskalnē un Šēderē
Fiziski aktīvs septembra noslēgums Pilskalnē un Šēderē

Skip to content