Fonds “Sibīrijas bērni” aicina piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

Fonds “Sibīrijas bērni” aicina piedalīties sacerējumu un zīmējumu konkursos

Pēc nedēļas pieminēsim 72. gadadienu kopš 1949. gada 25. marta, šajā vasarā – 80 gadus kopš 1941. gada 14. jūnija deportācijas. Godinot izsūtītos un tos, kuri neatgriezās, fonds “Sibīrijas bērni” izsludina divus konkursus skolēniem un jauniešiem.

Aicinām līdz š. g. 10. maijam iesūtīt darbus sacerējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944” un zīmējumu konkursam “SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949”.

Konkursos darbus vērtēsim trīs vecuma grupās. Katrā grupā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvosim ar naudas balvām un diplomiem. Abu konkursu laureātu darbi vai darbu fragmenti tiks publicēti interneta portālos.

Sacerējumu un zīmējumu konkursu nolikumi meklējami fonda “Sibīrijas bērni” mājas lapā:

Sacerējumu konkursa nolikums 2021

Zīmējumu konkursa nolikums 2021

Ar konkursiem vēlamies mudināt skolēnus izzināt mūsu valsts un savas ģimenes vēsturi, stiprināt bērnos un jauniešos patriotisma jūtas un piederības sajūtu Latvijai.

Daudziem skolēniem ģimenē ir gan Sibīrijas, gan Trimdas stāsti. Vēlamies mudināt bērnus interesēties par šiem stāstiem. Katru gadu 14. jūnijā konkursu uzvarētāji tiek aicināti uz konferenci “Aizvestajiem”, tiek izstādīti zīmējumi, lasīti fragmenti no sacerējumu konkursa uzvarētāju darbiem. Šogad, sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, konferences norisi nevaram paredzēt, bet uzvarētāji tiks apbalvoti un darbi publicēti fonda mājas lapā, kā arī Latvijas medijos.

Sacerējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Dace Terzena, Elita Veidemane, Gundega Repše, Ina Druviete, Kaspars Pūce, Ligita Kovtuna, Liveta Sprūde, Undīne Adamaite. Zīmējumu konkursa žūrijas darbā piedalīsies Giors Geks, Ieva Jurjāne, Kaspars Zariņš, Māra Alena, Regīna Deičmane, Roberts Muzis, Vaira Cīrule.

Galvenie sacerējumu konkursa vērtēšanas kritēriji būs darba oriģinalitāte, emocionālais vēstījums, literārais sniegums un valodas izteiksmība. Zīmējumu konkursā – ideja, tēmas risinājums, veiksmīga izteiksmes līdzekļu izvēle tēmas risinājumā, izmantotās tehnikas pārzināšana un prasmīgs lietojums.

Labāko darbu autori tiks paziņoti š. g. 20. maijā.

Konkursu atbalstītāji: LR Kultūras ministrija, Aglonas novada dome, Cesvaines novada dome, Dundagas novada dome, Ilūkstes novada pašvaldība, Jelgavas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Kokneses novada dome, Krāslavas novada dome, Krimuldas novada dome, Līgatnes novada dome, Līvānu novada dome, Madonas novada pašvaldība, Mālpils novada dome, Priekules novada pašvaldība, Priekuļu novada pašvaldība, Rugāju novada dome, Rūjienas novada dome, Salas novada pašvaldība, Skrīveru novada dome, Skrundas novada pašvaldība, Tērvetes novada pašvaldība, Vaiņodes novada dome, Valmieras pilsētas pašvaldība, Viesītes novada dome, Viļakas novada dome, Alberts Liberts, Gizela un Maksis Strunski, Ilga Jašuka, Irēna Mangus, Marija Krūmiņa, Maruta Oša, Mārtiņš Kazainis, Raita Šusta, Ruta Ikauniece, Valdis Blūms, Vitolds Griņēvičs.

 

 

Informācijai: Tel. 26598498, sibirijasberni@gmail.comSkip to content