Darbojoties projektā „PuMPuRS”, ieguvējs gan skolēns, gan skolotājs

Darbojoties projektā „PuMPuRS”, ieguvējs gan skolēns, gan skolotājs

***Ilūkstes Raiņa vidusskolā joprojām veiksmīgi tiek realizēts ESF projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Projekta ietvaros tiek organizētas konsultācijas 21 skolēnam. 14 skolotāji, kas iesaistījušies projektā, izveido individuālu atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai. Pedagogi ne tikai sniedz papildu konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, bet arī atbalsta skolēnu problēmjautājumu risināšanā.

***Ieguvēji šajā projektā ir arī paši pedagogi, jo viņiem ir iespēja piedalīties supervīzijās, lai pilnveidotu savu profesionalitāti un paaugstinātu pašefektivitāti ikdienas darbā ar skolēniem, kuri pakļauti priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam.

***Projekta galvenais ieguvums ir nevis īslaicīga palīdzība konkrētam bērnam vai jaunietim, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido labvēlīgu un iekļaujošu vidi ikvienam skolēnam.

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece

Ilze VanaģeleSkip to content