ORN_2016_01

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

 

Izziņošanas datums 21.11.2016
Pasūtītājs SIA “ORNAMENTS”
Iepirkuma nosaukums Tirgus cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2016./2017.gada apkures sezonā” (.pdf)

Iepirkuma ID ORN/2016/1
Kontaktpersona SIA “ORNAMENTS” valdes loceklis Jurijs Altāns tel.nr.26402197, e-pasta adrese: ornaments@ilukste.lv
Iesniegšanas termiņš 06.12.2016 – 14:00
Pieteikumi jāiesniedz SIA ”ORNAMENTS” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz adresi ornaments@ilukste.lv


Skip to content