Ilūkste tiek sakopta arī ziemas klusajā periodā

Ilūkste tiek sakopta arī ziemas klusajā periodā

***Janvārī un februārī Ilūkstes novada pašvaldības Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības nodaļas strādnieki un darbinieki veic savus tiešos darba pienākumus, neskatoties uz ierobežojumiem, kas ieviesti valstī „Covid-19” izplatības dēļ. Notiek pilsētas teritoriju ikdienas uzkopšana un pārraudzīšana. Joprojām cīnāmies ar atkritumiem, kuri ir izmesti gar ielām, kā arī nešķirotiem atkritumiem, kas novietoti dalīto atkritumu savākšanas punktos Ilūkstes pilsētā.

***Nodarbinātības valsts aģentūras norīkotie bezdarbnieki beidza savu dalību darbos 2020. gada decembrī, bet šogad uzsāka darbu tikai pēc 21. janvāra. Cilvēkresursu iespējas ir krietni ierobežotas, tamdēļ nav iespējams paveikt visus nepieciešamos darbus savlaicīgi.

***Janvāra vidū  tika noņemts Ziemassvētku un Jaunā gada noformējums Ilūkstes pilsētā. Pilsētas iedzīvotāji un viesi bija pamanījuši, ka pilsēta pagājušā gada nogalē un jaunā gada sākumā bija noformēta krietni vairāk nekā iepriekšējos gados.

***Šajā ziemā laika apstākļi nelutina. Gan sals, gan sniegs kavē dažādu darbu izpildi. Tiem jāvelta vairāk laika. Nākamajos mēnešos ir paredzēts atbrīvot no krūmu apauguma un sakopt Priežu ielas ceļmalu, kā arī novadgrāvi gar Jēkabpils un Grāvju ielu (aiz pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” un Veselības centra „Ilūkste”). Tāpat ieplānots arī saīsināt koku vainagus Raiņa ielā.

 

 

Ilūkstes novada pašvaldības

Teritorijas pārvaldes, apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības

nodaļas vadītāja Romualda Kartašova

 

 Skip to content