Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola ir tikusi pie jauna mūzikas instrumenta

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola ir tikusi pie jauna mūzikas instrumenta

***Pamazām tiek atjaunota Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas materiāli tehniskā bāze. Šogad ar Kultūrkapitāla fonda atbalstu un Ilūkstes novada domes līdzfinansējumu skola realizēja projektu „Digitālo klavieru iegāde Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas solfedžo klasei”.

***Mūzikas instruments ir viens no svarīgākajiem elementiem mūzikas programmu apguvē skolā. Digitālās klavieres, atšķirībā no akustiskajām, sniedz iespēju dažādot un padarīt interesantākas, daudzveidīgākas solfedžo un citas mūzikas priekšmetu nodarbības, izmantojot papildiespējas (dažādu tembru, ritma paraugu u. c. funkcijas). Jaunieguvums uzlabos solfedžo priekšmeta apguves kvalitāti, paaugstinās audzēkņu radošo interesi un prieku par praktisko muzicēšanu, izmantojot instrumenta tehniskās iespējas. Žēl, ka pašlaik digitālās klavieres spēlē tikai skolotāja, bet, cerams, ka ar 1. septembri mācības notiks pilnvērtīgi – skolā – un visiem audzēkņiem būs iespēja tās spēlēt.

***Paldies Dainai Paukštei un viņas ģimenei, kas atveda un uzstādīja instrumentu.

 

Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore

Ilona Linarte-RužaSkip to content