Ilūkstes novada bibliotēku apmeklētājiem!

Ilūkstes novada bibliotēku apmeklētājiem!
 • No 12 .janvāra novada bibliotēkas ir atvērtas grāmatu izsniegšanai, bet  lasītavu apmeklējumiem tās arī turpmāk būs slēgtas
 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot) obligāti jāvalkā sejas maska. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.
 • Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 10 m2.
 • Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.
 • Bibliotēku apmeklētāji bibliotēkas telpās drīkst uzturēties ne ilgāk par 15 minūtēm.
 • Aicinām grāmatas rezervēt un lietošanas termiņu pagarināt savā elektroniskā kataloga lietotāja profilā “Mana bibliotēka”.
 • Bibliotēkas turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām.
 • Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
 • Bibliotēku apmeklētājiem nav pieejami datori publiskai lietošanai.
 • Bibliotēkās nenotiek klātienes pasākumi, lietotāju apmācības un citas aktivitātes.
 • Bērnu bibliotēka, Subates pilsētas un pagastu bibliotēku bērnu  nodaļas  būs pieejamas tikai grāmatu saņemšanai un izsniegšanai , datori un bērnu izklaides stūrītis izklaidei nebūs pieejami.
 • Bibliotēku telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
 • Bibliotēku apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti- tematiskas, faktogrāfiskas uzziņas, konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām, e-bibliotēkas-www.3td.lv lietošana, bezmaksas datu bāzes (Letonika, Lursofts laikrakstu bibliotēka) .
 • Lūgums maksimāli pieteikt/rezervēt vajadzīgos izdevumus :
 • Aicinām sekot līdzi jaunumiem Ilūkstes novada mājas lapā ilukste.lv
 • Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.


Skip to content