Teritorijas plānojums 2019. – 2030. gadam

 

3. Paskaidrojuma raksts

 

4. Vides pārskats

 

5. Institūciju atzinumu apkopojums

 Skip to content