Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem labi sasniegumi konkursā „Saules kauss 2021”

Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem labi sasniegumi konkursā „Saules kauss 2021”

***Ilūkstes Raiņa vidusskolas 4 skolēnu komandas attālināti piedalījās Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta rīkotajā konkursā „Saules kauss 2021”.

***Konkursā skolēni demonstrēja praktiskās prasmes energoefektīvu energoresursu izmantošanā, izstrādājot dažādus praktiskus transporta modeļus, kuri darbojas, izmantojot alternatīvās enerģijas resursus.

***Komandā „BlackCom” startēja  Ance Annija Jaseviča un Miķelis Vāsulis (5.a klase), komandā „Irvēni” Armands Stalidzāns un Elvis Zarinieks (5.a klase), komandā „Raiņa bērni” Andžejs Treščinskis un Toms Ēriks Vadzišs (10.b klase) un komandā „Ozoli” Emīls Linards un Elmārs Možeiko (11.a klase).

***Komandas piedalījās Tautas klasē laivu disciplīnā. Gatavojot modeļus, izaicinājums bija noķert sauli, lai varētu uzlabot un testēt modeli, bet, neskatoties uz grūtībām, skolēni tika līdz kvalifikācijas braucieniem un iespējai piedalīties sacensībās. Komandas galīgo rezultātu veido – skice, modelīša apraksts, video, intelektuālais uzdevums, modelīša izpildījums un rezultāti trasēs.

***Kopvērtējumā tautas klasē laivu disciplīnā komanda „Raiņa bērni” ieguva 2. vietu, bet komanda „Ozoli” 3. vietu.

***Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un entuziasmu! Paldies skolas absolventam Armandam Macijevskim par atbalstu! Milzīga pateicība informātikas skolotājai Airitai Šuksto par līdzdarbošanos un  brīvo laiku, ko velta saviem audzēkņiem!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece

Andželika Pabērza


Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem labi sasniegumi konkursā „Saules kauss 2021”
Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem labi sasniegumi konkursā „Saules kauss 2021”
Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem labi sasniegumi konkursā „Saules kauss 2021”
Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem labi sasniegumi konkursā „Saules kauss 2021”

Skip to content