Imunitātes stiprināšana fizisko aktivitāšu laikā

Imunitātes stiprināšana fizisko aktivitāšu laikā

Veselības saglabāšana un imunitātes stiprināšana ikdienā ir kļuvusi par vienu no aktuālākajiem jautājumiem, par ko ne vien īpaši padomāt, bet arī aktīvi rīkoties, jo rudens un ziemas vīrusu aktīvā sezona tuvojas straujiem soļiem. Regulāras fiziskās aktivitātes ir viens no veidiem kā stiprināt ne vien imūnsistēmu, bet arī organisma veselību kopumā.

 

Ilūkstes pilsētas administrācija aicina Ilūkstes apkārtnes (Ilūkstes, Subates, Pilskalnes pagasta, Dvietes pagasta, Bebrenes pagasta, Eglaines pagasta, Prodes pagasta, Šēderes pagasta) iedzīvotājus piedalīties dažādos veselības veicināšanas pasākumos augustā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/058 ietvaros:

 

  • “Baseina apmeklējumi” – bezmaksas baseina apmeklējumi (ar izsniegtajiem peldbaseina kuponiem)  iedzīvotājiem, kuri vecāki par 54 gadiem vai bezdarbnieki, vai  personas ar invaliditāti, vai trūcīgās un maznodrošinātās personas. Izsniegtajiem kuponiem ir pagarināts izmantošanas termiņš līdz 01.10.2022.

 

  • “Vingrošana dabā” ar fizioterapeitu notiek Pilskalnē (pie atpūtas mājas “Dubezers”) un Šēderē (pie kultūras nama) divas reizes nedēļā pirmdienu un ceturtdienu vakaros. Lai nevienu nebiedē lietus, jo sliktu laikapstākļu gadījumā nodarbības notiek telpās!

 

  • “Vingrošanas nodarbības bērniem līdz 6 gadu vecumam” ar sporta speciālistu, treneri vingrojumu ūdenī apguvei un peldētprasmju apguvei. Pasākums notiks no 16.08.2022. Ilūkstes sporta peldbaseinā plkst.13.00.  un plskst.14.15. otrdienās un ceturtdienās bērniem vecumā no 4-6 gadiem kopā ar vienu no vecākiem. Nodarbību skaits vienai grupai – 20 nodarbības. Lai pieteiktos nodarbībām, dalībniekiem no 08.08.2022. plkst.9.00. līdz 11.08.2022. plkst. 14.00.  jāaizpilda anketa tiešsaistē : https://ej.uz/vingrosana_udeni_berniem. Ņemot vērā ierobežoto dalībnieku skaitu, iedzīvotāji norādītajos e-pastos saņems apstiprinājumu dalībai pasākumā un organizatorisko informāciju.

 

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas  novada Ilūkstes apkārtnē” (Nr.9.2.4.2/16/I/058) ietvaros tiek īstenoti slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi, kuros tiek apskatīti dažādi praktiski risinājumi paradumu maiņai un veselīga dzīvesveida popularizēšanai ikdienā.  Gan sevis izglītošana, gan praktisku iemaņu apgūšana ir pamats rūpēm par savu veselību soli pa solim.

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR (ESF – 85%,Valsts budžeta finansējums  – 15 %)

 

Plašākai informācijai par pasākumiem sekojiet mājaslapā ilukste.lv vai Facebook lapā “Ilūkste”.

 

Ilūkstes pilsētas administrācijas

Plānošanas nodaļaSkip to content