Interesanti un radoši par Eiropas Savienību

Interesanti un radoši par Eiropas Savienību

24.septembrī  Rīgā, Eiropas Savienības mājā  notika EP Vēstnieku skolu pārstāvju klātienes seminārs. Seminārā piedalījās Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12.klases skolniece Egija Tretjuka un skolotāja Vita Anspoka.

Skola jau trešo gadu piedalās EP Vēstnieku skolu programmā. Programmas mērķis ir izglītot skolu jauniešus par Latvijai būtiskiem ES jautājumiem, vairot zināšanas, mazināt aizspriedumus,  stiprinot eiropeisko identitāti. Klātesošos uzrunāja Eiropas Parlamenta biroja vadītāja Marta Rībele, Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs un Liene Valdmane –  Eiropas Kustības Latvijā ģenerālsekretāre.

Šis mācību gads ir Parlamentārās demokrātijas skaidrošanas gads. Skolēnu komandas  organizēs atklātās stundas par pilsoniskās līdzdalības tēmām, izstrādās praktisku projektu par pilsonisko līdzdalību savā apkaimē.  Programmas darbu atzinīgi novērtē Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs. Šis projekts palīdz jauniešiem veidoties par aktīviem savas valsts pilsoņiem, dod iespēju sadarboties ar citu ES skolām.

Vita Anspoka,

Ilūkstes Raiņa vidusskolas vēstures skolotāja

 


Interesanti un radoši par Eiropas Savienību
Interesanti un radoši par Eiropas Savienību

Skip to content