Ir apstiprināti jauni SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības tarifi!

Ir apstiprināti jauni SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības tarifi!

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi un 23.marta padomes sēdē apstiprinājusi SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No š.g. 1.maija komersanta visā darbības zonā tarifi būs augstāki – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,28 EUR/m3, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,01 EUR/m3

 

Jaunie tarifi būs spēkā Ilūkstes un Subates pilsētā, kā arī Bebrenes, Dvietes, Eglaines, Pilskalnes, Prodes, Šēderes un arī Sventes pagastā.

 

SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšana bija saistīta ar darbības teritorijas paplašināšanos un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas izmaksu izmaiņām, ņemot vērā, ka tarifi nav bijuši pārskatīti vairāk nekā piecus gadus.

 

Kopš 2022.gada janvāra Komersants ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina arī Sventes pagastā, kur pirms tam ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedza pašvaldība. Attiecīgi kopš pērnā gada janvāra komersants savā darbības zonā piemēroja atšķirīgus tarifus. Proti, Sventes pagastā šobrīd spēkā Daugavpils novada domes 2011.gada decembrī apstiprinātās maksas – ūdensapgādes pakalpojumu maksa 1,17 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu maksa – 1,05 EUR/m³. Savukārt pārējā komersanta darbības zonā spēkā SPRK 2015.gada augustā apstiprinātie tarifi – ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,96 EUR/m³ un kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1,45 EUR/m³. Turpmāk komersanta visā darbības zonā tiks piemēroti vienādi tarifi.

 

SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai iesniedza 2022.gada 31.oktobrī. Vērtēšanas laikā SPRK vairākkārt pieprasīja tarifu projekta izvērtēšanai nepieciešamo papildu informāciju un pamatojošos dokumentus, ko komersants arī sniedza.

 

Precizētajā tarifu projektā, salīdzinot ar sākotnēji SPRK vērtēšanai iesniegto, iekļautas neparedzētās izmaksas, kuras komersantam radās laikā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 31.janvārim un saistītas ar elektroenerģijas cenu izmaiņām. Neparedzētās izmaksas sadalītas uz viena gada periodu, aprēķinot tarifu no 2023.gada 1.maija līdz 2024.gada 30.aprīlim. Attiecīgi SIA “ORNAMENTS” aprēķinājusi arī tarifu projektu bez neparedzētajām izmaksām, kura spēkā stāšanās laiks plānots 2024.gada 1.maijā. Tāpat arī precizētas vairākas izmaksu pozīcijas atbilstoši aktualizētajam prognozēm un apjomiem, tostarp pamatlīdzekļu nolietojums, elektroenerģijas un citas izmaksas. Rezultātā, salīdzinot ar vērtēšanai sākotnēji iesniegto, komersanta kanalizācijas pakalpojumu tarifs palielinājās par 0,06 eiro.

 

SPRK, izvērtējot tarifu aprēķinu un to pamatojumu, secināja, ka jaunie tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “ORNAMENTS” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

 

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē, kur pieejams arī detalizētāks SIA “ORNAMENTS” jauno tarifu izklāsts.

 

Papildus SPRK aicina iepazīties ar interaktīvo materiālu “Par ko maksā ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji?”.

 

Kopumā (uz 23.03.23.) SPRK vērtēšanā ir seši ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti. Par tiem vairāk iespējams uzzināt SPRK iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu interaktīvajā kartē.

 

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Par SPRK:

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir neatkarīga valsts iestāde, kas Latvijā uzrauga sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (ap 600 regulēto komersantu) darbību, tirgus attīstību un rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus par ekonomiski pamatotu cenu. SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nozarē. Plašāk www.sprk.gov.lv.

 

 

Papildu informācija:

Ieva Lazdiņa,

Sabiedrisko attiecību vadītāja

ieva.lazdina@sprk.gov.lv

26158480
www.sprk.gov.lvSkip to content