Jaunas iespējas SIA “ORNAMENTS” rēķinu apmaksai!

Jaunas iespējas SIA “ORNAMENTS” rēķinu apmaksai!

SIA “ORNAMENTS” informē, ka sākot ar šī gada 4.martu rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem būs iespējams apmaksāt TOP (Firma Madara 89) veikalu kasēs (tikai tos, kas izrakstīti pēc 01.03.2022., cena par pakalpojumu – EUR 0,50):

mini top! – Dzirksteles, Bebrenes pagasts;

top! – Pilskalnes iela 2A, Ilūkste;

mini top! – Tirgus laukums 22, Subatē

Administrācija, ORNAMENTSSkip to content