Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI, TĒVU ZEME!”

Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”

13. oktobrī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skola jau no paša rīta skanēja kā bišu strops, jo tajā norisinājās VI Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālās un vizuālās mākslas konkurss “Skani, tēvu zeme!”

 

Šī konkursa pamatideja ir sekmēt bērnu un jauniešu nacionālās un valstiskās identitātes un patriotisma nostiprināšanos, veicinot  skolēnu līdzdalību tautas tradīciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un sava novada kultūras dzīves veidošanā. Šogad konkurss noritēja arī Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas 60 gadu jubilejas zīmē.

 

Konkursā piedalījās 27 vokālisti no Latgales, Sēlijas un Lietuvas mūzikas skolām – Ilūkstes MMS, Ludzas Mūzikas pamatskolas, Preiļu MMS, A. Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāles, Aglonas Bazilikas kora skolas un Roķišķu Rudolfo Limanos mūzikas skolas.

 

Dalībniekus vokālās mūzikas sadaļā vērtēja žūrija – Latvijas Nacionālās Operas un Baleta soliste, DU asociētā profesore Ilona Bagele;  Aglonas Bazilikas pedagoģe, kordiriģente Ieva Lazdāne un Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas vokālā pedagoģe, IP “Diriģēšana” un Kordiriģēšanas nodaļas vadītāja Eugenija Dakša.

 

Dalībnieki tika vērtēti trijās vecuma grupās – A grupa 7 – 10 gadi, B grupa 11 – 13 gadi, C grupa 14 – 16 gadi.

 

Sveicam konkursa laureātus:

A grupā Galveno balvu ieguva Urtė Smalinskaitė (Rokiškio R. Lymano mūzikas skola, pedagoģe Reda Kazlauskienė, koncertmeistare Rasa Pletaitė-Junokienė); 1.vietas – Tabita Čamāne (Ilūkstes MMS, ped. Daina Paukšte, KCM Tatjana Dvorecka) un Paula Blusanoviča (Ludzas Mūzikas pamatskola, ped. Evita Podoļeca, KCM Lolita Greitāne). A grupā Žūrijas simpātiju balvu ieguva 2. vietas ieguvējs Kristiāns Martinsons ( Ilūkstes MMS, ped. Daiga Martinsone, KCM Ināra Zdanovska), 2. vietas ieguva arī  Ritvars Kalvāns (Aglonas BKS, ped. Iveta Soldāne, KCM Baiba Betlere) un Karolīna Teilāne ( Ludzas Mūzikas pamatskola, ped. Aija Razumovska, KCM Marina Marčenoka). A grupas 3. vietu ieguvēji ir: Simona Antonovaite (Rokiškio R. Lymano mūzikas skola, ped. Rasa Pletaitė-Junokienė, KCM Kristiāna Kemundrite), Keita Bērziņa (A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāle, ped. Madara Ozoliņa, KCM Viola Jasmane), Ramona Priskurela (Ludzas Mūzikas pamatskola, ped. Aija Razumovska, KCM Marina Marčenoka), Brigita Stulgaite (Rokiškio R. Lymano mūzikas skola, ped. Rasa Pletaitė-Junokienė, KCM Kristiāna Kemundrite) un Adelīna Žagariņa ( Ilūkstes MMS, ped. Daiga Martinsone, KCM Viola Jasmane)

 

B grupā Galvenā balva Edgaram Uļjanovam (A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas Aknīstes filiāle, ped. Madara Ozoliņa, KCM Viola Jasmane), 1.vietas – Elvim Stelmakam (Ilūkstes MMS, ped. Daiga Martinsone, KCM Ināra Zdanovska) un Liepai Ulevičutei ((Rokiškio R. Lymano mūzikas skola, pedagoģe Reda Kazlauskiene, KCM Rasa Pletaite – Junokiene). Liepa ieguva arī Žūrijas simpātiju balvu. 2. vietas ieguva Sintija Indrikova un Elīna Nartiša (Aglonas BKS, ped. Iveta Soldāne, KCM Baiba Betlere), bet diplomus par 3. vietu saņēma Gustavs Briška, Keitija Patrīcija Kokina, Antra Križanovska (Preiļu  Mūzikas un mākslas skola, ped. Ilze Valaine, KCM Inese Orinska) un Rafaēla Repša – Kondratjeva (Aglonas BKS, ped. Iveta Soldāne, KCM Baiba Betlere).

 

C grupā Galveno balvu un Žūrijas simpātiju balvu ieguva Aglonas Bazilikas Kora skolas audzēkne Annija Leikuma (ped. Iveta Soldāne, KCM Baiba Betlere); 1.vietu Anastasija Vorslovāne (Ilūkstes MMS, ped. Inga Ašķeļaņeca, KCM Ināra Zdanovska), bet Ksenija Ļešķeviča (Ilūkstes MMS, ped. Inga Ašķeļaņeca, KCM Tatjana Dvorecka) ieguva 2. vietu.

 

Vizuālās mākslas konkursa sadaļā piedalījās 11 skolas no Latgales un Sēlijas ar 157 darbiem glezniecības un grafikas tehnikās. Autori īpaši piedomāja pie idejas pasniegšanas tehnikas un tās vizualizācijas.

 

Konkursa tēma – Latvijas meži- augi, meža ziedi, viss, kas veido meža apakšējo daudzveidīgo, neparasto zemes klājumu. Tā lika autoriem iepazīt, iedziļināties vienā no krāšņākajām mūsu dabas ainavas sastāvdaļām un tie ir meži ar savu pārsteidzoši bagāto vidi un noskaņu.

 

Vizuālās mākslas sadaļā tika iesniegti darbi A3 formātā, kas tika vērtēti  trijās vecuma grupās: I grupa – 7-9 gadi,  II grupa 10-12 gadi, III grupa 13-15 gadi. Autoru darbos var redzēt īpašu skatījumu, izvērtējumu un pētniecisko piegājienu idejas atspoguļojumā.

 

Paldies par pētniecisko darbu un to vizualizāciju Kārsavas Mūzikas un mākslas skolai, Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolai, Ilūkstes mūzikas un mākslas skolai, Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Svētes  mācību punktam, Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolai, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolai, Naujenes Mūzikas un mākslas skolai, Preiļu Mūzikas un mākslas skolai, Priekules mūzikas un mākslas skolai, Špoģu Mūzikas un mākslas skolai, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolai.

 

Šogad žūrijas lomā iejutās un darbu izvērtējumu veica  PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” pedagogi Bc.Art. Dace Abricka, Bc.Art. Sarmīte Bogdanoviča un Mg.Paed. Vera Semjonova.

 

Īpašs prieks par I vecuma grupas autoriem. Glezniecības tehnikā apsveicam

 

Preiļu MMS skolotāja Kazimira Anspaka audzēknes –  Agiju Lozdu par iegūto 1.vietu un Elīnu Butāni par iegūto 3.vietu; Vecumnieku MMS audzēknes (skolotāja Anda Sproģe) Esteri Ģiedru  par iegūto 2.vietu un Sindiju Štelfu par iegūto Atzinības balvu, kā arī par  Špoģu MMS audzēknes Mariku Zeili un Evelīnu Šilvāni (skolotāja Vita Kāpostiņa – Tuče) par  iegūto Atzinības balvu.

 

Grafikas tehnikā sveicam:

 

Kārsavas MMS audzēkņus (skolotāja  Lilita Laganovska) –   Danielu Vasiļjevu  par iegūtu 1vietu, Beātu Nagli par 2.vietu, Markusu Dzierkalu par 3.vietu,  Simonu Lukaševiču par iegūto Atzinības balvu.  Krāslavas novada MMS ,,Dagda”  audzēkni Sofiju  Murāni (skolotāja Vita Orole) par iegūto Atzinības balvu.

 

II vecuma grupā glezniecības tehnikā suminām:

 

Preiļu MMS audzēkņus (skolotājs Kazimirs Anspaks)   Nilu Matvejevu par iegūto 1.vietu un  Justīni Erti, Ramonu Konošonoku, Valēriju Točilkinu par iegūto Atzinības balvu.  Jēkaba Graubiņa Līvānu MMS audzēkņus  Junoru Narvidu (skolotāja Inese Butlere) par iegūto 2.vietu un Kristiānu Punduru (skolotāja Solvita Cīrule) par iegūto 3.vietu. Ilūkstes MMS audzēkni Dignu  Valteri (skolotāja Ilona Linarte-Ruža) par iegūto Atzinības balvu.

 

Grafikas tehnikā II grupas uzvarētāji  ir:

 

1.vieta – Jēkaba Graubiņa Līvānu MMS audzēknei  Žanetei Stafeckai (skolotāja Solvita Cīrule); 2.vieta – Špoģu MMS audzēknim  Maksimam Ivanovam (skolotāja Vita Kāpostiņa- Tuče). Ilūkstes MMS (skolotājs Ēriks  Valpēters)  audzēkne Monta Pupiņai ieguva 3.vietu, bet David  Perepelytsya – Atzinības balvu.  Atzinības balvas šajā grupā saņēma arī  Jelgavas novada MMS Svētes  mācību punkta audzēkne Linda Stanulēviča (skolotāja Krista Levica) un Naujenes MMS audzēkne Austra Suseja (skolotāja Anita Jasinska).

 

III vecuma grupas laureāti glezniecības tehnikā:

 

Preiļu MMS audzēkņi (skolotājs Kazimirs Anspaks) Alīna Parfjonova –  1.vieta , Oļesja Romančaka –  2.vieta un Ksenija Luriņa – Atzinības balva. Ilūkstes MMS audzēknis Armands  Stalidzāns (skolotāja Aija Upīte) ieguva 3.vietu.

 

Grafikas tehnikas autoriem III vecuma grupā:

 

Špoģu MMS audzēkņiem (skolotāja Anita Jasinska)  –  Elīzai Danielai Cīrulei – 1.vieta un Jurim Suzveidam 3.vieta. Jēkaba Graubiņa Līvānu MMS audzēkņiem (skolotāja Solvita Cīrule)  Valdim Birzākam 2.vieta, Kristīnei Kiseļovai un Linardam Strodam –  Atzinības balva.

 

Konkursa laureātu darbus var apskatīt Ilūkstes Bērnu bibliotēkā un Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas vestibilā.

Mūzikas daļas noslēgumā dalībnieki varēja doties nelielā ekskursijā pa Ilūksti, bet pedagogi papildināja savas profesionālās zināšanas Ilonas Bageles meistarklasē.

Paldies Ilūkstes BJC direktorei Vandai Rimšai par interesanto ekskursiju, kurā Ilūksti izzināja ne tikai viesi, bet arī ilūkstieši!

Visiem konkursa dalībniekiem vēlam veiksmi nākamajos konkursos!

Konkurss tapa sadarbībā ar Latvijas Valsts Mežu un Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstīto Latgales Kultūras programmu 2022., Biedrības “Latgales reģiona attīstības aģentūra”, Ilūkstes pilsētas, Ilūkstes Bērnu bibliotēkas un Augšdaugavas novada  atbalstu.

 

IP “Vokālā mūzika. Kora klase” vadītāja Daina Paukšte,

Ilūkstes MM skolas direktore Ilona Linarte-Ruža


Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”
Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”
Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”
Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”
Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”
Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”
Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”
Kad krāsa, ideja un skaņa ir vienots spēks mīlestībai pret dzimto novadu konkursā “SKANI,  TĒVU ZEME!”

Skip to content