Ilūkstē pieminēja komunistiskā genocīda upurus

Ilūkstē pieminēja komunistiskā genocīda upurus

***14. jūnijā apritēja septiņdesmit deviņi gadi vienai no drūmākajām dienām Latvijas vēsturē, kad komunistiskais režīms uz Sibīriju deportēja vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. Šī izsūtīšana vissmagāk skāra Latvijas inteliģenci, politisko un ekonomisko eliti.

***Pieminot šo baigo datumu, Ilūkstes novada politiski represētie piedalījās piemiņas dievkalpojumā Ilūkstes Romas katoļu baznīcā un ar klusuma brīdi un ziedu nolikšanu  pie represijās cietušajiem Ilūkstes apriņķa iedzīvotājiem veltītā pieminekļa godināja komunistiskā genocīda upuru piemiņu.

***Klātesošos uzrunāja Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja un kultūras pasākumu organizatore Skaidrīte Azarstarpe. Nobeigumā klātesošie nodziedāja Latvijas valsts himnu.

 

Biruta Millere


Ilūkstē pieminēja komunistiskā genocīda upurus
Ilūkstē pieminēja komunistiskā genocīda upurus
Ilūkstē pieminēja komunistiskā genocīda upurus
Ilūkstē pieminēja komunistiskā genocīda upurus

Skip to content