Konference par Eiropas nākotni

Konference par Eiropas nākotni

Eiropas Savienības institūcijas – Eiropas Savienības Padome, Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija – Eiropas dienā, 9.maijā, ar mērķi iesaistīt plašāk Eiropas Savienības iedzīvotājus Eiropas nākotnes veidošanā uzsāks iepriekš nepieredzētu pasākumu kopumu ar nosaukumu “Konference par Eiropas nākotni”, kas norisināsies līdz pat 2022.gada pavasarim.

19.aprīlī, gatavojoties Konferences atklāšanai, darbu uzsākusi daudzvalodu digitālā platforma https://futureu.europa.eu/. Platformā var publicēt viedokļus un idejas, kā arī iegūt informāciju par pasākumiem. Tajā atrodams arī Konferences nolikums un ieteikumi platformas lietotājiem un Konferences pasākumu rīkotājiem.

Veicinot jaunas iedzīvotāju līdzdalības formas, Konferences par Eiropas nākotni mērķis ir rosināt atklātas, iekļaujošas, pārredzamas un strukturētas sarunas vienlaicīgi visās 24 oficiālajās ES valodās, kuru rezultātā tiktu sniegti konkrēti ieteikumi par risinājumiem pastāvošajiem izaicinājumiem un Eiropas Savienības nākotnes prioritātēm.

Covid-19 pandēmija ir parādījusi, cik svarīgas ir mūsu demokrātiskās vērtības, kā arī pārrobežu un starppaaudžu solidaritāte krīzes laikā. Tāpēc mēs vēlamies nodrošināt, lai Konferences laikā pēc iespējas vairāk iedzīvotāju ar dažādu pieredzi un atšķirīgiem viedokļiem paustu savas domas un ierosinātu idejas Eiropas nākotnei.

Aicinām Jūs pieteikties saņemt informāciju par Konferenci no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, piemēram, par tās atklāšanu un regulārus jaunumus. Aicinām pieteikties, atsūtot mums Jūsu pārstāvētās organizācijas nosaukumu un e-pasta adresi uz pārstāvniecības adresi comm-rep-latvia@ec.europa.eu. Informācijas saņemšanu varēsiet pārtraukt jebkurā laikā, atsūtot atteikuma e-pastu.

Aktīvi līdzdarbojieties Konferencē, paužot viedokli un idejas, piedaloties pasākumos un tos organizējot.

Kontaktinformācija jautājumiem: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, comm-rep-latvia@ec.europa.eu.

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Komunikācijas ģenerāldirektorātsSkip to content