Motivācijas slēdzis – robotika!

Motivācijas slēdzis – robotika!

***Ilūkstes Raiņa vidusskolas 4.–6.klasēs tiek aprobēts  SIA ROBO HUB izstrādātais „Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis izglītojošajā robotikā pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē” (projekts Nr. 8.3.1.2/19/A/011).  Projekts tiek realizēts informātikas skolotājas Airitas Šuksto vadībā.

***Katrā nodarbībā skolēni apgūst dabaszinības, robotiku un programmēšanu. Nodarbību saturs ir saistošs un izglītojošs skolēniem. Tā ir vienreizēja iespēja pārbaudīt savas teorētiskās zināšanas  un praktiskās iemaņas dažādās dabaszinātņu jomās.

***Programmēšana ir arī radošs process – tas apvieno dabaszinātnes, inženierzinības, loģiku, stāstu veidošanu, mākslu. Skolēni atzīst, ka mācīties programmēt ir ārkārtīgi interesanti, jo rezultāti redzami uzreiz. Kad esi aizrāvies ar zaķa, miksera, beibleida, vadāma auto veidošanu, nodarbība ir tik jautra, ka tā šķietami neprasa nekādu piepūli.

***Nodarbību laikā skolēniem saglabājas pozitīva attieksme un atklāsme, ka mācīšanās kopā ar klasesbiedru var būt produktīva un patīkama.

***Viena no būtiskākajām prasmēm, ko apgūst skolēni, ir darbs komandā. Vēlreiz tiek mācīts sadarboties un cienīt citu komandas biedru ieguldījumu.

***Skolēni  vēlas, lai šādas nodarbības varētu notiktu biežāk!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktores vietniece

Andželika Pabērza

 


Motivācijas slēdzis – robotika!
Motivācijas slēdzis – robotika!
Motivācijas slēdzis – robotika!
Motivācijas slēdzis – robotika!
Motivācijas slēdzis – robotika!
Motivācijas slēdzis – robotika!
Motivācijas slēdzis – robotika!
Motivācijas slēdzis – robotika!

Skip to content