Kopā radām „1836” tūrisma ceļu apkārt Latvijai

Kopā radām „1836” tūrisma ceļu apkārt Latvijai

***Valsts izveidošanās vēsture stāsta – 1918. gada 18. novembris un  1990. gada 4. maijs nav tikai viena diena. Dzimšanas un atdzimšanas brīdis ir īss, daudz garāks ir ceļš uz to, un vēl garāka – cīņa par izdzīvošanu. Ne jau vienu dienu svinam un pat ne 100 gadus, mēs svinam arī ceļu uz tiem un ceļu tālāk. Un nav jau būtiski, kur un kādi mēs esam, būtiski, vai spējam rīkoties. Ne velti Imanta Ziedoņa  dzejas rindās lasām: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”.

***16. maijā, gan  mazākā skaitā, bet bijām pulcējušies Subatē, pie Lietuvas robežas, lai „Lielās Talkas” laikā ne tikai paveiktu svarīgu un vajadzīgu darbu – sakoptu un labiekārtotu teritoriju, bet arī lai pulcētos ļoti vēsturiskā brīdī. Šajā dienā apmīļojām Latviju, kopā radot 1836 kilometrus garu tūrisma ceļu apkārt Latvijai. Tāds bijis Imanta Ziedoņa sapnis, ka reiz ap Latviju vīsies tūrisma ceļš.

***Projekts „1836” dzimis 2015. gadā. Iesaistoties gājējiem, kopumā veikti 46 izpētes gājieni, izejot visu distanci apkārt Latvijai, pulcējoties koncertos un ierokot 34 ceļa stabus, vienu no tiem – Ilūkstē pie estrādes. 2018. gada 21. jūnijā līdz ar ugunskuru iedegšanu uz „1836” ceļa notika akcija „Izgaismo Latviju”. Ir tapusi arī filma un izstāde ar tādu pašu nosaukumu.

***Šis ceļš un darbs turpinās – maijā un jūnijā visā Latvijas pierobežā tiek ierakti vēl 100 ceļa stabi, 4 no tiem mūsu novadā – 2 Šēderes pagastā, 1 Eglainē un 1 Subatē.  Tā ir simboliska pierobežas izgaismošana, Latvijas samīļošana un ceļa radīšana. Un šo darbu paveicām arī mēs – Subatē kopīgi labiekārtojām vietu pie robežstaba un, gaišām domām svētījot un dziesmas dziedot, ierakām „1836” ceļa stabiņu. Mēs esam piederīgi savai Latvijai, katrs  savai dzimtajai pusei un kopā varam radīt skaisto un vajadzīgo!

***Paldies visiem, kas līdzdarbojās Subatē! Paldies par spēcinošajiem vārdiem prāvestam Andrejam Skadiņam, Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam, Subates un Prodes pagasta  pārvaldes vadītājai Sofijai Glūmānei un skanīgajām balsīm – Subates ansamblim „Sonāte”. Paldies ikvienam, kas pielika savu roku un sirdsiltumu!  Jau drīzumā informēsim par pārējo stabiņu ierakšanas pasākumiem mūsu novadā, jo jūnijā sadarbībā ar fondu „1836” tiek plānota vēl viena pierobežas izgaismošanas akcija.  Sekojiet informācijai!

***Ar gaišām domām un darbiem sildīsim Latviju! Lai top pierobežas  gaismas ceļš!

 

Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras
direktora p. i.

Madara Pavlovska

Vairāk foto – FOTOGALERIJĀSkip to content