Kustība ir dzīvība!

Kustība ir dzīvība!

ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Augšdaugavas  novada Ilūkstes apkārtnē”

(Nr.9.2.4.2/16/I/058) īstenošanas laikā peldētprasmju attīstība iet roku rokā ar slimību profilakses pasākumiem savas veselības stāvokļa stiprināšanai.

 

 

Peldēšana ir fiziskā aktivitāte, kas nostiprina visas muskuļu grupas, attīsta izturību, stiprina sirds-asinsvadu sistēmu, tajā pašā laikā peldēšana ir pietiekami droša slodze, ko kontrolēti var noteikt pats peldētājs, nepārslogojot savu organismu.

Iedzīvotājiem no 54 gadu vecuma, trūcīgajām un/ vai maznodrošinātajām personām, bezdarbniekiem un personām ar invaliditāti tiek nodrošināta iespēja 6 reizes gadā apmeklēt peldbaseinu Ilūkstē un instruktora uzraudzībā apgūt un pilnveidot peldētprasmes. Šī gada laikā jau izsniegti vairāk kā 150 baseina bezmaksas apmeklējuma kuponi.

Ilūkstes pilsētas administrācija atgādina un aicina ikvienu baseina apmeklējuma kupona īpašnieku līdz 31.jūlijam izmantot piedāvāto iespēju.

 

 

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-01.06.2023.

Kopējās projekta izmaksas: 156 064,00 EUR (ESF – 85%,Valsts budžeta finansējums  – 15 %)Skip to content