Medniekiem ir iespēja papildināt zināšanas video semināros

Medniekiem ir iespēja papildināt zināšanas video semināros

***Mednieku skola „Taurs” sadarbībā ar Latvijas Mednieku asociāciju un Medību saimniecības attīstības fondu piedāvā piedalīties tiešsaistes video semināros par dažādām ar medniecības nozari saistītām tēmām, piemēram: izmaiņas likumdošanā, mednieka ekipējums, nažu asināšana, medību trofeju vērtēšana, selektīvu medību pamatprincipi, un daudzas citas. Šī ir vēl nebijusi iespēja ikvienam interesentam, atrodoties savā dzīvesvietā, iegūt papildu zināšanas, tiešsaistē uzdot jautājumus, dzirdēt un redzēt šīs nozares profesionāļus. Viss, kas ir nepieciešams – interneta pieslēgums, planšete, dators vai telefons. Semināri ir bez maksas. Semināru tematikai un grafikam var sekot līdzi sociālajos tīklos vai „Taurs” mājaslapā.

***Tāpat Mednieku skola „Taurs” organizē jauno mednieku un medību vadītāju kursus Ilūkstē, Ilūkstes novadā un citur Latvijā.

***Plašāka informācija un pieteikšanās, zvanot uz tālr. 29406818.

 Skip to content