Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām

Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām

Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā 7. janvārī notika labdarības koncerts „MĪLESTĪBAS PIESKĀRIENS”, ko rīkoja LSK Dienvidlatgales komitejas jaunieši,  kas mācās Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolā. Pasākuma laikā tika vākti ziedojumi mūsu novada trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

Koncerta laikā jaunieši ar mūzikas skaņu siltumu pieskārās klausītāju dvēselēm, atsaucot atmiņā bezbēdīgo bērnību, trauslo jaunību un darbīgo mūžu. Pēc koncerta labdarības akcija tika pagarināta, lai ikviens, kas vēlas palīdzēt, varētu  padalīties ar tiem, kuriem ir grūtāk – sniegt ne tikai morālu, bet arī materiālu atbalstu.  Cilvēki saziedoja daudz kancelejas un higiēnas preču, rotaļlietu un pārtikas, saldumu un naudu.

Ziedojumus saņēma Augšdaugavas novada 16 ģimenes, kas ir trūcīgas vai maznodrošinātas un  kurās ir viens vai vairāki bērni ar īpašām vajadzībām. Satiekoties ar ģimenēm un redzot  prieku bērnu sejās, siltums ielīst arī mūsu sirdīs. Mēs saprotam, ka cilvēks var būt laimīgs ne tikai ņemot, bet arī dodot un dāvājot prieku grūtībās nonākušajiem, jo šajās ģimenēs saulaino dienu ir mazāk nekā mums visiem citiem.

Paldies ziedotājiem, kas atrada līdzekļus, laiku un iespēju, LSK Dievidlatgales komitejas brīvprātīgajiem par ieguldīto darbu, palīdzot paveikt šo labdarības akciju.  It sevišķi pateicamies LSK Dienvidlatgales komitejas jauniešiem, kas nenobijās no ziemas aukstuma, sniedza koncertu un iedvesmoja pārējos līdzcilvēkus darīt labus darbus citu labā.

 

LSK Dienvidlatgales komitejas biroja administratore Ērika Naglinska

 


Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām
Latvijas Sarkanā Krusta Dienvidlatgales komitejas labdarības akcija bērniem ar īpašām vajadzībām

Skip to content