Latvijas valsts svētki Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Latvijas valsts svētki Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Latvijas valsts svētki Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Kā ikkatru gadu novembris Ilūkstes PII “Zvaniņš” atnāca patriotiskās noskaņās. Ar gaismas, siltuma, mīlestības piepildītām domām un laimes vēlējumiem savai dzimtenei mūsu pirmsskolas iestādes bērni no “Skudriņu”, “Zīļuku”, “Saulīšu”, “Ežuku”, “Lācēnu”, “Bitīšu”, ”Ābolīšu”, “Zaķēnu” un “Rūķīšu” grupiņām gatavojās mūsu Latvijas 105. gadadienai. Ik dienas rotaļnodarbībās mazie ķipari izstaigāja dzimtenes teritorijas kontūrkartē- iepazina pilsētas, upes, ezerus, dzīvo radību, krāšņās dabas ainavas, kultūru, simboliku un tradīcijas. Grupiņās tika veidoti radošie darbiņi, veltīti mūsu tēvzemei.

Šogad, vecāku padomes rosināti un organizēti, visi bērni ar vecākiem izgaismoja dārziņa teritoriju ar gaišām, siltām sveču liesmiņām. 14. novembrī par godu Latvijas Dzimšanas dienai tika veidots “Gaismas ceļš”. Prieks un pateicība vecākiem par atsaucību un ieinteresētību.

  1. novembra rītā PII “Zvaniņš” viss kolektīvs- bērni un darbinieki sapulcējās Latvijas dzimšanas dienas pasākumā un dziedāja Latvijas lūgšanu- himnu. Svinīgu runu svētku dalībniekiem un vēlējumu svētkos izteica Ilūkstes PII “Zvaniņš” vadītāja Inga Zviedrāne. Caur dziesmām, rotaļām, dejām un skanīgiem dzejoļiem bērni kopā ar Vēja māti (sk. Vitu Kraukli), Zemes māti (sk. Valentīnu Petrovsku), Meža māti (sk. Litu Paluhu) un Rīgas Pētergaili (sk. Lolitu Milleri) pauda un dāvāja savu mīlestību dzimtenei- mūsu Latvijai.

Paldies mūzikas skolotājai Onai Lapai par bērnu sagatavošanu pasākumam. Paldies visam dārziņa kolektīvam par ikdienas darbu audzinot bērnos mīlestību pret savu dzimteni. Paldies visiem, kas piedalījās, kopā mums izdevās!

Daudz laimes dzimšanas dienā mūsu mīļajai Latvijai!

 

Pirmsskolas skolotājas Helena Skrimble, Aija Seile

 

 

 

 

 Skip to content