Mārtiņdiena Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Mārtiņdiena Ilūkstes PII “Zvaniņš”

Klāt Mārtiņdiena! Laiks, kad visai ražai jābūt novāktai, zemes darbiem padarītiem, jo zeme dodas ziemas guļā uzkrāt spēkus pirmajiem pavasara darbiem. Mārtiņi ir vieni no rudens bagātākajiem svētkiem, kas saistās ar skaistām latviešu tradīcijām.
Tā arī 10. novembrī mūsu iestādē valdīja īsta svētku atmosfēra, grupas  un gaiteņu telpas pieskandināja ķekatnieki, kas devās ciemoties pie citu grupu bērniem, tērpušies dažādās maskās un pārtapuši par dažādiem dzīvniekiem un putniem. Mazie un lielie ķekatnieki dziedāja latviešu tautas dziesmas, gāja rotaļās, dancoja, minēja mīklas un pārrunāja Mārtiņdienas ticējumus. Neizpalika arī Mārtiņdienas cienasts, ko sarūpēja bērnu vecāki- tie bija zirņi, pupas, pīrāgi, dažādi našķi un pat cepti vistu stilbiņi ar kartupeļiem.

 

Jautri, krāsaini un godam nosvinēta Mārtiņdiena, rudens pavadīts un varēs gaidīt ziemas sākšanos.

 

Ilūkstes PII “Zvaniņš” mūzikas skolotāja Ona Lapa.

 

 Skip to content