Mazie ilūkstieši saņem izremontētas telpas

Mazie ilūkstieši saņem izremontētas telpas

***Maija sākumā tika pabeigti remontdarbi Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” trijās pirmsskolas grupās un otrā stāva gaitenī. Bērnudārza audzēkņus, darbiniekus un vecākus priecē kvalitatīvi izremontētas telpas košos, dzīvespriecīgos un bērniem piemērotos krāsu toņos. Tas ir uzlabojis darbaprieku mūsu iestādē strādājošajiem un ir labs paraugs audzēkņiem estētiskās gaumes izkopšanai un veidošanai. Tagad mūsu bērni uzturas funkcionāli sakārtotā, gaumīgā vidē, kas iedvesmo darboties, pavadīt šeit ilgas stundas kopā ar saviem vienaudžiem un pedagogu vadībā attīstīties atbilstoši kompetencēs balstīta mācību satura apgūšanai.

***Remontdarbi tika veikti pašvaldību investīciju projekta ietvaros ar Ilūkstes novada pašvaldības atbalstu. Pateicamies Ilūkstes novada pašvaldībai, domes priekšsēdētājam Stefanam Rāznam, deputātiem, Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei Līgai Bukovskai par iniciatīvu projekta realizēšanā, finansiālo atbalstu, SIA „Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājam Mārim Dimantam, būvdarbu vadītājam Andrim Bukam un komandai par darbu veikšanu.

 ***Pašvaldības rūpes un gādība vairojusi prieku!


Mazie ilūkstieši saņem izremontētas telpas
Mazie ilūkstieši saņem izremontētas telpas
Mazie ilūkstieši saņem izremontētas telpas
Mazie ilūkstieši saņem izremontētas telpas
Mazie ilūkstieši saņem izremontētas telpas

Skip to content