Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte

Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte

         

 

***Ilūkstes PII „Zvaniņš”, turpinot dalību Izglītības iniciatīvu centra (IIC) un British Council iniciētajā projektā  „Darbīgās kopienas”, maija beigās organizēja jaunu aktivitāti. Laikā, kad pavasaris uzplaucis smaržīgu ziedu daudzveidībā, radās doma padarīt skaistāku iestādes teritoriju, izveidojot jaunu puķu dobi. Projekta organizatori piešķīra naudas līdzekļus  180 eiro šīs aktivitātes veikšanai. Tika iegādāta puķu dobes pamatne un dārza darbu inventārs.

***Iestādes vecāki tika lūgti nogādāt uz savu bērnu grupiņām puķu stādus, un organizatori saņēma ļoti lielu atsaucību un daudzveidīgu gan jau ziedošu, gan pašaudzētu puķu stādu klāstu. Visi šie ziedi tika stādīti gan jaunizveidotajā puķu dobē, gan papildināja jau esošos dekoratīvos apstādījumus iestādes teritorijā. Liels paldies visiem mūsu vecākiem par viņu dāsnumu!

***Projektā ieliktā labā doma bija par to, ka šos ziedošos augus mūsu audzēkņi paši stādīs dobēs atbilstoši savām spējām un paši visas vasaras garumā apgūs prasmi par tiem rūpēties un kopt. Bērni mācīsies irdināt zemi, ravēt un laistīt. Liels prieks bija vērot, cik ļoti bērniem patika stādīt šos augus un ar kādu aizrautību viņi uzņēmās pienākumus sekot puķudobei, to laistīt un kopt.

***Pateicība ir visiem, kas piedalījās šis projekta aktivitātes norisēs, lai izveidotu vēl vienu skaistu objektu, kas visas vasaras garumā priecēs mūsu acis ar košu krāšņumu. Paldies mūsu darbiniekiem Dainai Purvinskai, Jurim Kantānam, Vitai Vanagelei, Ilonai Kūliņai, Valentīnai Petrovskai, Litai Paluhai, Janīnai Bērziņai un pārējām pirmsskolas grupu skolotājām.

***Paldies projekta „Darbīgās kopienas” īstenotājiem IIC un British Council par iespēju saliedēt sabiedrību uz labiem, sabiedrībai vajadzīgiem un skaistumu radošiem darbiem.

Inga Zviedrāne


Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte
Košā puķu dobe – projekta „Darbīgās kopienas” jaunā aktivitāte

Skip to content