No 3.jūnija Ilūkstes novada bibliotēkās būs atvērtas lasītavas un tiks nodrošināta pieeja datoriem un citiem pakalpojumiem

No 3.jūnija Ilūkstes novada bibliotēkās būs atvērtas lasītavas un tiks nodrošināta pieeja datoriem un citiem pakalpojumiem
 • Ikvienam bibliotēkas apmeklētājam (prasība neattiecas uz bērniem līdz 7 gadu vecumam un cilvēkiem, kuri acīmredzamu funkcionālu traucējumu dēļ maskas nevar lietot) obligāti jāvalkā sejas maska. Ienākot bibliotēkā, ir jādezinficē rokas.
 • Bibliotēkās tiks veikta apmeklētāju plūsmas organizēšana , lai nenotiktu apmeklētāju pulcēšanās.
 • Apmeklētāju skaits Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā – ierobežots (līdz 6 apmeklētājiem vienlaicīgi), ievērojot 2 metru distanci (norādīta uz grīdas ar dzelteni melnām svītrām), pagastu bibliotēkās lasītāju maksimālo skaitu nosaka katras bibliotēkas vadītājs, ņemot vērā telpu lielumu.
 • Bibliotēkas apmeklējuma laikā jāievēro 2 metru distance, vienam apmeklētājam tiek paredzēti vismaz 25 m2.
 • Bibliotēkās var notikt tikai individuāli apmeklējumi, izņemot vienā mājsaimniecībā dzīvojošos.
 • Bibliotēkas turpina grāmatu, žurnālu un citu izdevumu izsniegšanu uz mājām. Visi no lasītājiem saņemtie izdevumi tiek ievietoti “karantīnā” uz 72 stundām.
 • Bibliotēkās ir pieejami lasītavu pakalpojumi.
 • Bibliotēkas apmeklētājiem ir pieejami datori publiskai lietošanai.
 • Lasītavas pakalpojumi un bibliotēkas datori pieejami individuālam (vai vienas mājsaimniecības) apmeklējumam. Uzturēšanās laiks lasītavas zonā – 1 stunda, pie datora – 1 stunda. Pirms preses izdevumu lasīšanas un bibliotēkas datoru lietošanas obligāti jādezinficē rokas.
 • Tiek nodrošināti printēšanas, skenēšanas, kopēšanas  pakalpojumi.
 • Bibliotēkās nenotiek klātienes pasākumi, lietotāju apmācības un citas aktivitātes.
 • Bērnu bibliotēkā un pagastu bibliotēku  bērnu  nodaļās  būs pieejami datori un bērnu izklaides stūrītis, bet ne ilgāk par 1stundu.
 • Bibliotēkas telpās aizliegts atrasties personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums).
 • Bibliotēkās tiek veikta regulāra telpu vēdināšana.
 • Bibliotēkas apmeklētāji tiek aicināti izmantot pakalpojumus attālināti.
 • Aicinām sekot līdzi jaunumiem Ilūkstes novada mājas lapā ilukste.lv.
 • Mainoties epidemioloģiskajai situācijai, bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanas kārtība var tikt grozīta.


Skip to content