Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”

Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”

“Kam tie kalni, kam tās lejas,
Kam tie kuplie ozoliņi?
Rudziem kalni, miežiem lejas,
Bitēm kuplie ozoliņi.

Kam tie kalni, kam ielejas,
Kam zaļie ozoliņi?
Dievam kalni, Laimai lejas,
Bitei zaļi ozoliņi.”

 

 

21.maijā Pilskalnes pagasta iedzīvotāji un viesi pulcējujās pie atpūtas mājas ”Dubezers” uz Melnā kalna svētkiem. Šie svētki ir jau kļuvuši par pagasta tradīciju. Koncertā piedalījās tuvāko kaimiņu pagastu un novadu kolektīvi.

 

Neskatoties uz to, ka laika apstākļi mazliet traucēja. Lija lietus. Dalībnieki dejoja, dziedāja, runāja par Sēliju, Augšzemes novadu, Pilskalnes pagastu, mūsu Melno kalnu, daudzināja pagastā un tuvākajā apkārtnē dzīvojošus cilvēkus, to tradīcijas un kultūru.

 

Pilskalnē ir desmit pilskalni, tāpēc pagastu var dēvēt par pilskalniem visbagātāko pagastu Augšzemē un vienu no pilskalniem bagātākajiem pagastiem Latvijā.

 

Viens no sēļu zemju centriem bija pilskalns Melnais kalns, kura pakājē  bijusi  senpilsēta ar savu savdabīgu dabisko  nocietinājumu, kas ir veidojies daudzu gadsimtu gaitā.

 

Pilskalnes pagastā esošais sēļu pilskalns Melnais kalns ieņem nozīmīgu vietu Sēlijas vēsturisko zemju vēsturē. Tas ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, kas reģistrēts Valsts pieminekļu aizsardzības sarakstā  (Nr. 695) Savu nosaukumu ieguvis no bagātīgā  kultūrslāņa, kura pamats raksturojams ar melnzemes  kārtu sabiezējumu. Pilskalns – Melnais kalns tā pat kā citi Pilskalnes pagasta pilskalni – pētīts maz. Nākotnē būtu jāpievērš lielāks arheoloģiskais pētniecības darbs, kurš dotu iespēju atklāt aizvien vairāk par šo unikālo vietu Sēlijā.

 

Ligitas Ābolnieces dzejā saplūst Sēlija – no bērnības un jaunības ciešās tuvības ar dabu:

“Šajā zemē man jābūt stiprai,

kur pienenes ziediem bērnība zied.

 Šajā zemē, kur magones lūpās

dzīves vasarās uzplaukst man smaids.”

 

Pasākumā piedalījās Ilūkstes Raiņa vidusskolas deju kolektīva “Ance” 1.-2. klašu un 3.-4.klašu dejotāji. dziedātājas Amanda Lapa un Jana Dudare ar saviem draugiem, Višķu pagasta vokālais ansamblis “Anima Corde”, Aknīstes pilsētas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ieleja”.

 

Prieks par to, ka ne mazos dejotājus, ne pārējos jaukos dalībniekus, nebiedēja drēgnie laika apstākļi. Visi jutās labi um omulīgi. Izdevās radīt svētku sajūtu  Pilskalnes pagasta iedzīvotājiem un viesiem.

 

Pilskalnes pagasta Kultūras un tūrisma speciāliste Evita Šapale.

 

 

 

 


Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”
Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”
Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”
Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”
Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”
Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”
Melnā kalna svētki pie atpūtas mājas ”Dubezers”

Skip to content