Melnā kalna svētki svin 20!

Melnā kalna svētki svin 20!

20. maijā jau 20. reizi notika Melnā kalna svētki Pilskalnes pagastā, pie atpūtas bāzes “Dubezers”. Šo svētku idejas autore Skaidrīte Azarstarpe: “Melnā kalna svētki radās tāpēc, ka mums visiem šeit ir dota unikāla iespēja nākt atpūsties, baudīt šo unikālo dabas stūrīti – “Pilskalnes Siguldiņu”. Gribējās izveidot ko jaunu, lai Pilskalnes pagasts būtu atpazīstams, ne tikai pateicoties “Pilskalnes Siguldiņai”, tāpēc radās doma svinēt svētkus mūsu kultūrvēsturiskajam objektam – Melnajam kalnam. Tas ir brīnišķīgi, ka Melnā kalna svētki ir kļuvuši par tradīciju un Pilskalnē kultūra un tūrisms iet roku rokā, ka šī tradīcija dzīvo jau 20 gadus!”

 

Melnā kalna svētkos notika jestrs koncerts, kurā piedalījās Ilūkstes BJC deju kolektīvs “Resgaļi”, Ilūkstes Raiņa vidusskolas deju kolektīva “Ance” 2.-3.kl. un 4.-5.klašu grupas. Emīlija izstāstīja skaistu, patriotisku Gundegas Sējas stāstu par Latvijas simbolu – rudzu maizi, kā arī pasākuma vadītājas Indra un Vita skatītājus priecēja ar nelieliem teatrāliem uzvedumiem. Ar skanīgam dziesmām uzstājās folkloras kopa “Neicgalīši” no Nīcgales un vokālā grupa “Solversija” no Dagdas, kas pasākuma noslēgumā aicināja visus sadziedāties ar tautā pazīstamām melodijām.

 

Koncertā izskanēja pateicības visiem dalībniekiem, it sevišķi, skolotājai Mairitai Rimovičai, mazo dejotāju vecākiem, vokālās grupas “Solversija” vadītājai Solvitai Plivčai, folkloras kopas “Neicgalīši” vadītājai Evelīnai Ašķeļaņecai.

 

Pilskalnes pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Ruta Buldure: “Paldies visiem tiem, kas šodien atrada laiku, lai atnāktu uz skaisto Melnā Kalna pasākumu! Paldies visiem raitā dejas soļa dejotājiem, skanīgo balsu īpašniekiem! Lakstīgalas Melnā kalna kokos nestāvēja jums klāt! Paldies čaklajām Pilskalnes pagasta bitītēm un Vitai Pokšānei, kas padarīja šo pasākumu krāšņu un sirdij tīkamu!”

 

Pēc koncerta apmeklētājus uz disko balli aicināja Ainārs Blūzmans.

 

 

Teksts, foto: Māra Multiņa


Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!
Melnā kalna svētki svin 20!

Skip to content