Notikumi Ilūkstes novadā maijā

Notikumi Ilūkstes novadā  maijā

 

Datums Laiks Vieta Pasākums
15. maijs 12.00-18.00 Pie Ilūkstes kultūras un mākslas centra “Gleznu un mūzikas rotā”
15.-31. maijs 11.00-18.00 Novada centrālā bibliotēka Makslinieces Ilonas Linartes -Ružas izstāde “Mirkļ…”
15.maijs 11.00- 15.00 Dvietes pagasta bibliotēka Grāmatu apmaiņas punkts “Lasītājs –lasītājam”, bērnu zīmējumu, aplikāciju darbu izstāde”
maijs-jūnijs 8.00-17.00 Bebrenes pagasta bibliotēka “Rokdarbu raksti Sēlijā”, Annas Kokinas un Helēnas Varslavānes rokdarbu izstāde
15.maijs 10.00 – 14.00

 

Eglaines kultūras namā

 

 Videofilmas “Atmiņas par Eglaines skolu”  demonstrācija

Videofilmas demonstrācija “Tēva sēta”

16. maijs 10.00-14.00 Bebrenes dzirnavu laukumā Stādu tirgus Bebrenē
22.maijs

 

10.00-17.00 Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” Sprīdīša taka “Melnā Kalna” svētku ietvaros  ģimenēm ar bērniem ekskluzīva iespēja

piedalīties dabas izpētē

22.maijs

 

11.00 -14.00 Pie bijušās Eglaines skolas ēkas Orientēšanās spēle bērniem “Atrodi mani bildē”
22.maijs 9.00 – 14.00 Pie Dvietes pagasta dzirnavām Lielais pavasara gadatirgus
22.maijs 22.00-01.00 Ilūkstes upē Ūdens, gaismas, mūzikas spēles  prezentācija
25.maijs 13.00 Vienlaicīgi visā novadā

(Pilsētās un pagastos)

Ilūkstes novada himnas

Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā” atskaņošna

25. maijs 13.00 Bebrenes centrā Sēlijas karoga pacelšana
25.-29. maijs 12.00 Bebrenes baznīca Baznīcas zvani ievibrē Bebreni
29. maijs 11.00 Bebrenes centrā pie Sēlijas karoga “Folkloras kopa “Ritam” pieskandina Bebreni”
29.maijs

 

11.00 Pilskalnes pagasta pārvaldē Grāmatas “Pilskalnes Pagasts vēsture un tagadne” atklāšana
29.maijs

 

11.00- 15.00 Eglaines skolas ēka Iespēja apskatīt un apmeklēt bijušo Eglaines skolas ēku, viesojoties gan Stendera laika klasē, gan skolas muzejā.
29.maijs

 

11.00 – 16.00

 

Šēderes pagasta kultūras nams Fotogrāfiju izstāde “Ieskaties senajā  Šēderes pagasta albūmā”

Video īsfilma  par Šēderes pagastu

Šēderes pagasta Pasaku laukums Mirkļu iemūžināšana  fotostūrītī
29.maijs

 

 

 

 

 

 

11.00 Subates Tirgus laukums Mūzika un deja Sēlijas Subatē
11.00-14.00 Pie Subates pilsētas bibliotēkas Izstāde par Sēliju, viktorīna
12.00 Subates Tirgus laukums Sēļu zupas izgaršošana
13.00 Pie Subates kultūras nama Kafijas mirklis- baudīšana un viktorīna
11.00-14.00 Pie Subates skolas Bērniem- izbraukumi ar velokartiem, batuts, zīmējumi uz asfalta “Ūdenstaka”.
14.00-16.00 Biedrības „Subatieši” piknika vietā Izbraukumi pa Subates ezeriem laivās un katamarānos
20.00 Pie Subates kultūras nama Filmas seanss
29. maijs 12.00 Dvietes pagasta  parks ” Dviete senāk un tagad ”  pasākuma atklāšana.
13.00-16.00

 

 

Dvietes pagasta muiža Jauno eksponātu apskate
Dvietes pagasta  dzirnavu teritorija ” Iz Dvietes dzīves ” – Foto un video
translācija.
Dvietes pagasts Dvietes pagasta iedzīvotāju fotogrāfiju  izstāde “Pavasara noskaņās” Dvietes pagasta kultūras nama logos
maijs Bebrenes pagasta bibliotēka Izstāde “Rokdarbu raksti Sēlijā”
Bebrenes pagasts

 

 

 

 

Izstāžu cikls – Daba, Kultūra, Vēsture, veltīts Sēlijai un Bebrenei
Folkloras kopas “Ritam” balsis pieskandina Bebrenes pagastu
Maija dziedājumi pie Bebrenes
pagasta ceļmalu krucifiksiem Jaunavas Marijas godam
“Muzikālā Laiva” Bebrenes muižas dīķī
10.00 Ilūkstes katoļu baznīcā   Sv. Mise  nodomā par mūsu novadu
11.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pie novada domes “Ilūkstes novada izaugsme- Sēlijas rota”
pie kultūras un mākslas centra, centrālās bibliotēkas “ Tava kultūra –tava  Sēlijas rota Ilūkstē”
Pie Dievmātes statujas “Tavs garīgums- tava Sēlijas rota Ilūkstē”
Sporta centrs

Stadiona iela

“Tava enerģija- tava Sēlijas rota Ilūkstē”
Mūzikas skola “Tavs meistara darbs- tava Sēlijas rota Ilūkstē”
Mākslas skola “Tavs skanējums- tava Sēlijas rota Ilūkstē”
Raiņa vidusskola “Tavs radošums- tava Sēlijas rota Ilūkstē”
Ilūkstes kultūras un mākslas centrs, interneta vietnēs YouTube, Facebook “Tava izglītība- tava Sēlijas rota Ilūkstē”

Videofilmas Ilūkstes novads

( Bebrene, Dviete, Eglaine, Pilskalne, Prode, Šēdere, Ilūkste, Subate) pirmizrāde,

Pilsētas centrā Video sveicieni Ilūkstes novadam
Pilsētas centrā Baznīcu un Vienības laukuma izgaismošana

 

Plānā ir iespējamas izmaiņas, papildinājumi  lūdzam sekot pasākumu informācijai !

 Skip to content