Novada bibliotēkas saņēmušas vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Novada bibliotēkas saņēmušas vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

***Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas valdība 2020. gada 16. jūnijā pēc Kultūras Ministrijas izstrādātā rīcības plāna lēma piešķirt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) 300 000 EUR finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vērtīgu grāmatu iepirkumam publiskajām bibliotēkām.

***Gada nogalē arī Ilūkstes novada Centrālā bibliotēka saņēma vērtīgo grāmatu dāvinājumu no LNB – 356 grāmatas 3309,86 EUR vērtībā. Tās tika sadalītas visām novada bibliotēkām. Dāvinājumā ir gan bērnu grāmatas, gan latviešu un tulkotā daiļliteratūra, kā arī ļoti liela apjoma nozaru literatūra – mākslas, vēstures, medicīnas, literatūrzinātnes u. c.

***Nāciet, iepazīstieties un lasiet šīs grāmatas!


Novada bibliotēkas saņēmušas vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Novada bibliotēkas saņēmušas vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Novada bibliotēkas saņēmušas vērtīgu grāmatu dāvinājumu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas

Skip to content