Pagarināta lokālplānojuma publiskā apspriešana līdz 02.11.2021

Pagarināta lokālplānojuma publiskā apspriešana līdz 02.11.2021

Saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 2021.gada 16.septembra lēmumu Nr.137 (protokols Nr.8.,17.&) publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir  nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Zemnieku iela 42, Ilūkste, Augšdaugavas novads redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laiks tika noteikts no 2021.gada 28.septembra līdz 2021.gada 26.oktobrim. Tehnisku iemeslu dēļ, publiskās apspriešanas laiks pagarināts, līdz ar to  ar dokumentu var iepazīties un priekšlikumus iesniegt līdz 2021.gada 2.novembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021.gada 20.oktobrī plkst.17.00. ZOOM platformā, piekļuves adrese : https://ej.uz/ilūkstes_vudg_depo

Lokālplānojuma redakcija pieejama Augšdaugavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.augsdaugavasnovads.lv sadaļā “Attīstība/Attīstības plānošana/Lokālplānojumi”, portālā www.geolatvija.lv – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21206.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem izdrukas veidā (klātienē) iespējams iepazīties:
•Ilūkstes pilsētas administrācijas ēkā: Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā, pašvaldības darba laikā.
•Augšdaugavas novada centrālās administrācijas ēkā: Rīgas iela 2, Daugavpils, pašvaldības darba laikā.

Rakstisku priekšlikumus var iesniegt līdz 02.11.2021.:
1) iesniedzot klātienē Augšdaugavas novada pašvaldības Ilūkstes pilsētas administrācijā (Brīvības iela 7, Ilūkste, LV-5447 ) un Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijā (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401)
2) elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu administracija@ilukste.lv;
3) vietnē www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”.


Pagarināta lokālplānojuma publiskā apspriešana līdz 02.11.2021
Pagarināta lokālplānojuma publiskā apspriešana līdz 02.11.2021

Skip to content